اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت حکیم گستر شیمی برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت حکیم گستر شیمی در تاریخ  1396.02.06 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….