اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تولیدی و صنعتی کلار پویا برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی و صنعتی کلار پویا در تاریخ 1395.10.28در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….