اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تولیدی صنعتی کفش گلسا پوش برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی صنعتی کفش گلسا پوش در تاریخ 1395.02.19 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….