اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تولیدی اندیشه صنعت سپاهان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی اندیشه صنعت سپاهان در تاریخ 1395.02.11در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….