اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تولیدی تحقیقاتی ساخته های نسوز گهر سرام-نسوز آریا گوهر برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی تحقیقاتی ساخته های نسوز گهر سرام-نسوز آریا گوهر در تاریخ 1395.09.21در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….