اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا در تاریخ 1394.11.24در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید