اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت توسعه فن آوری پارس سیستم شرق برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت توسعه فن آوری پارس سیستم شرق در تاریخ 1395.03.05 در ساعت 11 با حضور مدیرعامل آن شرکت برگزار گردید….