اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان – هیدکو برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان – هیدکو در تاریخ 1395.02.14 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….