اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت توسعه صنایع فراز کمپرسور برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت توسعه صنایع فراز کمپرسور در تاریخ 1395.11.09در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….