اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین – توسن برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین – توسن در تاریخ 1395.07.05در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….