اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تهران بوران برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تهران بوران  در تاریخ 1395.02.15 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….