اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تامین صنایع و معادن سحردار پارسیان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تامین صنایع و معادن سحردار پارسیان در تاریخ 1395.02.21 در ساعت 12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….