اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تامکار برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تامکار در تاریخ 1395.03.11 در ساعت 10.30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….