اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تامین تجهیزات نیتل پارس برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت  تامین تجهیزات نیتل پارس در تاریخ 1395.03.19در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….