اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت بین المللی بازرسی رهاورد صنعت البرز برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بین المللی بازرسی رهاورد صنعت البرز در تاریخ 1395.07.28در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….