اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت بیتا تجارت برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بیتا تجارت در تاریخ 1395.02.14 در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….