اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت بهسان رشد آرین برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بهسان رشد آرین در تاریخ 1395.04.14 در ساعت 14 با حضور مدیرعامل آن شرکت برگزار گردید….