اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت برسیان دارو برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت برسیان دارو در تاریخ 1395.02.15 در ساعت 13 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….