اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت بازرگانی گروه طلایی آریان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بازرگانی گروه طلایی آریان در تاریخ 1395.02.12در ساعت 10 با حضور مدیرعامل آن شرکت برگزار گردید….