اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت بازرگانی بین المللی خزر میلاد مازندران برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بازرگانی بین المللی خزر میلاد مازندران در تاریخ 1395.08.02در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….