اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت بازرگانی آرمان بهتا کرمان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بازرگانی آرمان بهتا کرمان در تاریخ 1395.07.10در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….