اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت باتک گستر الوند برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت باتک گستر الوند در تاریخ 1395.07.24در ساعت 13 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….