اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت اکسون آب پارس برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت اکسون آب پارس در تاریخ 1395.10.14در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….