اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت انهار برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت انهار در تاریخ 1395.06.03 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….