اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ماهواره ای سامان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ماهواره ای سامان در تاریخ 1394.11.04در ساعت  10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید