اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت الیاف سرامیک سپید برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت الیاف سرامیک سپید در تاریخ 1396.06.07در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….