اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت الیاف ابریشم ماهان دلیجان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت الیاف ابریشم ماهان دلیجان در تاریخ 1395.02.04در ساعت 10با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….