اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت افزودنی های ایتوک فردا برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت افزودنی های ایتوک فردا در تاریخ 1395.03.19در ساعت 15.30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….