اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت اروم گوهر دانه برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت اروم گوهر دانه در تاریخ 1395.05.11 در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….