اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آهن و فولاد  غدیر ایرانیان در تاریخ 1394.11.26در ساعت 12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید