اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آلوپن برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آلوپن در تاریخ 1396.11.11در ساعت 11با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….