اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آلومراد برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آلومراد در تاریخ 1395.02.22 در ساعت 14 با حضور مدیرعامل آن شرکت برگزار گردید….