اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آلفا موتور منطقه آزادچابهار برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آلفا موتور منطقه آزادچابهار در تاریخ 1395.08.24در ساعت 14:30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….