اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آلبالو کامپیوتر برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آلبالو کامپیوتر در تاریخ 1395.01.28در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….