اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آریوژن فارمد برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آریوژن فارمد در تاریخ 1394.12.05در ساعت 9 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید