اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آریا گستر خلیج فارس برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آریا گستر خلیج فارس در تاریخ 1395.03.16 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….