اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آریا دیزل موتور برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آریا دیزل موتور در تاریخ  1396.02.26 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….