اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آرنا حیات دانش برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آرنا حیات دانش در تاریخ 1395.03.18 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….