اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آرمان طیور پارس برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آرمان طیور پارس در تاریخ 1395.06.21 در ساعت 11با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….