اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آرد خوشه فارس برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آرد خوشه فارس در تاریخ 1396.07.11در ساعت 14:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….