اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آرتا جوجه سبلان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آرتا جوجه سبلان در تاریخ 1396.07.01در ساعت 14:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….