اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آذر سپید سپاهان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آذر سپید سپاهان در تاریخ 1395.04.20 در ساعت 14 با حضور مدیرعامل آن شرکت برگزار گردید….