اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آداک فناوری مانیا برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آداک فناوری مانیا در تاریخ 1394.10.06در ساعت  14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید