تماس با ما

نشانی  مرکز  رتبه بندی اتاق ایران:

 

تهران- خیابان طالقانی- نبش خیابان موسوی- پلاک175 – ساختمان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران – مرکز   رتبه بندی – کد پستی:1583648499

شماره تماس:

-85732174-85732180-85732178-85732179

فکس :

89785475

پست الکترونیکی: info@r4b.ir


contact us:

Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture
Address: Rating Unit, no. 175, Taleghani Ave. Tehran/Iran  

   Tel:85732174-85732180-85732178-85732179

Email:info@r4b.ir