شرکت نوع فعاليتصنعت استانامتیاز از 100رتبه
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهانبازرگانيسرمایه گذاریتهران93.8زرین 3 ستاره
بازرگانی پتروشیمیبازرگانيبازرگانیتهران91.5زرین 3 ستاره
صنایع فراساحل- صفپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران91.5زرین 3 ستاره
گروه صنعتی سپاهانتوليديفولاداصفهان91.2زرین 3 ستاره
معدنی و صنعتی چادرملوتوليديمعادنیزد90.9زرین 3 ستاره
صنعتی گلرنگتوليديمحصولات شیمیاییتهران90.8زرین 3 ستاره
کناف ایرانتوليديکانی غیر فلزیتهران90.8زرین 3 ستاره
توليدي و صنعتي فراسانتوليديفولادفارس90.2زرین 3 ستاره
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایرانتوليديمحصولات شیمیاییاصفهان90.2زرین 3 ستاره
ایمان تجارت روشنبازرگانيبازرگانیخراسان رضوی89زرین 2 ستاره
پرسالبازرگانيبازرگانیتهران88.9زرین 2 ستاره
صنایع پتروشیمی کرمانشاهتوليديتولیدات پتروشیمیکرمانشاه88.7زرین 2 ستاره
مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپناتوليديماشین آلات و تجهیزاتالبرز87.85زرین 2 ستاره
کویر تایرتوليديتایرسازیتهران87.55زرین 2 ستاره
ملی صنایع مس ایرانتوليديفولادتهران87.5زرین 2 ستاره
فرآوري مواد معدني ايرانتوليديمعادنزنجان87.23زرین 2 ستاره
مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارستوليديماشین آلات و دستگاه های برقیالبرز87زرین 2 ستاره
مواد مهندسی مکررتوليديمحصولات شیمیاییآذربایجان شرقی86.93زرین 2 ستاره
فولاد خوزستانتوليديفولادخوزستان86.9زرین 2 ستاره
شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران-مپناپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران86.8زرین 2 ستاره
فولاد آلياژي ايرانتوليديفلزات اساسییزد86.8زرین 2 ستاره
پارس شهابتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیگیلان86.65زرین 2 ستاره
صنایع بهداشتی سایناتوليديمحصولات شیمیاییزنجان86.35زرین 2 ستاره
کیسونپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران86.3زرین 2 ستاره
مجتمع فولاد خراسانتوليديفولادخراسان رضوی86.3زرین 2 ستاره
اوزانتوليديمواد و محصولات داروییتهران86.2زرین 2 ستاره
مهندسی و ساخت پره توربین مپنا - پرتوتوليديماشین آلات و تجهیزاتالبرز86.1زرین 2 ستاره
سنگ آهن گل گهرتوليديمعادنکرمان85.7زرین 2 ستاره
راه سازی و ساختمان 115خدماتيخدمات فنی و مهندسیکرمان85.6زرین 2 ستاره
سیمان هرمزگانتوليديسیمانهرمزگان85.5زرین 2 ستاره
گروه صنعتي پاكشوتوليديمحصولات شیمیاییتهران85.5زرین 2 ستاره
زرماکارونتوليديصنایع غذاییالبرز85.45زرین 2 ستاره
بازرگانی سایپا یدکخدماتيساخت قطعات خودروالبرز85.45زرین 2 ستاره
پتروشيمي شازندتوليديتولیدات پتروشیمیمرکزی85.4زرین 2 ستاره
شیمی دارویی داروپخشتوليديمواد و محصولات داروییتهران85.4زرین 2 ستاره
مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا- مکوتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیالبرز85.3زرین 2 ستاره
صنايع چوب و کاغذ مازندرانتوليديمحصولات کاغذیمازندران85.2زرین 2 ستاره
توربو كمپرسور نفت-OTCتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران85.2زرین 2 ستاره
بلور نوري تازهتوليديکانی غیر فلزیتهران85.2زرین 2 ستاره
نفت بهرانتوليديفراورده های نفتیتهران85.1زرین 2 ستاره
تراکتورسازی ایرانتوليديماشین آلات و تجهیزاتآذربایجان شرقی85.1زرین 2 ستاره
پتروشیمی مارونتوليديتولیدات پتروشیمیخوزستان84.9زرین 1 ستاره
نان قدس رضویتوليديصنایع غذاییخراسان رضوی84.9زرین 1 ستاره
مجتمع صنايع لاستيك يزدتوليديتایرسازیتهران84.4زرین 1 ستاره
برفابتوليديلوازم خانگیتهران84.15زرین 1 ستاره
گروه صنعتی بارزتوليديتایرسازیکرمان84.1زرین 1 ستاره
سیمان آرتا اردبیلتوليديسیماناردبیل83.7زرین 1 ستاره
کنتورسازی ایرانتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیقزوین83.7زرین 1 ستاره
صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران- صانیربازرگانيخدمات فنی و مهندسیتهران83.55زرین 1 ستاره
صنعتی پارس خزرتوليديلوازم خانگیگیلان83.5زرین 1 ستاره
گروه صنعتی بوتانتوليديلوازم خانگیتهران83.4زرین 1 ستاره
نیرو کلرتوليديمحصولات شیمیاییاصفهان83.4زرین 1 ستاره
داروسازی زهراویتوليديمواد و محصولات داروییآذربایجان شرقی83.4زرین 1 ستاره
پالايش قطران ذغالسنگتوليديفراورده های نفتیاصفهان83.4زرین 1 ستاره
کشت و صنعت گلبرگ بهارانتوليديصنایع غذاییتهران83.4زرین 1 ستاره
تولیدی و صنعتی نیک کالاتوليديلوازم خانگیالبرز83.25زرین 1 ستاره
تروند زعفران قاینتوليديصنایع غذاییخراسان جنوبی83.2زرین 1 ستاره
كشت و صنعت روژين تاکتوليديصنایع غذاییکرمانشاه83زرین 1 ستاره
شیمیایی و تولیدی رزپلیمرتوليديمحصولات شیمیاییاصفهان83زرین 1 ستاره
سیمان عمران انارکتوليديسیماناصفهان83زرین 1 ستاره
تولیدی تک ماکارونتوليديصنایع غذاییتهران82.95زرین 1 ستاره
گلتاشتوليديمحصولات شیمیاییاصفهان82.95زرین 1 ستاره
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گسترانتوليديمعادنزنجان82.9زرین 1 ستاره
پتروشیمی رجالتوليديتولیدات پتروشیمیاصفهان82.8زرین 1 ستاره
ايران خودروتوليديخودروسازیتهران82.7زرین 1 ستاره
صنایع خالص سازان روي زنجانتوليديفلزات اساسیزنجان82.65زرین 1 ستاره
توسعه معدنی و صنعتی صبا نورتوليديمعادنکردستان82.65زرین 1 ستاره
پاکسانتوليديمحصولات شیمیاییتهران82.6زرین 1 ستاره
تراکتورسازی کردستانتوليديماشین آلات و تجهیزاتکردستان82.6زرین 1 ستاره
آهک صنعتی و هیدراته لرستانتوليديسیمانلرستان82.6زرین 1 ستاره
ویتاناتوليديصنایع غذاییتهران82.6زرین 1 ستاره
توسعه معادن روی ایرانتوليديمعادنزنجان82.6زرین 1 ستاره
نفت ايرانولتوليديفراورده های نفتیتهران82.5زرین 1 ستاره
آلومینیوم ایرانتوليديفولادهمدان82.5زرین 1 ستاره
مازی نورتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیمازندران82.45زرین 1 ستاره
ایران گلابتوليديصنایع غذاییاصفهان82.4زرین 1 ستاره
داروسازی شهید قاضیتوليديمواد و محصولات داروییآذربایجان شرقی82.4زرین 1 ستاره
توليدي کندرتوليديمحصولات شیمیاییسمنان82.4زرین 1 ستاره
مجتمع صنعتي سپاهان باتريتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیاصفهان82.3زرین 1 ستاره
لوله و ماشین سازی ایرانتوليديفولادتهران82.25زرین 1 ستاره
لابراتوار های دارویی رازکتوليديمواد و محصولات داروییتهران82.2زرین 1 ستاره
نفت پارستوليديفراورده های نفتیتهران82زرین 1 ستاره
ابهر ریستوليديمنسوجاتتهران82زرین 1 ستاره
سیمان سفید نی ریز فارستوليديسیمانفارس81.9زرین 1 ستاره
گلسار فارستوليديکاشی و سرامیکفارس81.9زرین 1 ستاره
نفت سپاهانتوليديفراورده های نفتیاصفهان81.9زرین 1 ستاره
کیوان مرغ پرطلای مهابادتوليديصنایع غذاییآذربایجان غربی81.9زرین 1 ستاره
فرش مشهدتوليديمنسوجاتخراسان رضوی81.8زرین 1 ستاره
سیم و کابل ابهرتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیزنجان81.8زرین 1 ستاره
پارس کیهانخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهران81.8زرین 1 ستاره
سیمان صوفیانتوليديسیمانآذربایجان شرقی81.7زرین 1 ستاره
توليدي و صنعتي سامدتوليديتولیدات پتروشیمیخراسان رضوی81.7زرین 1 ستاره
مجتمع صنعتی آرتاویل تایرتوليديلاستیک و پلاستیکاردبیل81.7زرین 1 ستاره
توليد مواد اوليه دارو پخش-تمادتوليديمواد و محصولات داروییتهران81.7زرین 1 ستاره
مجتمع صنعتی ماموت تهرانتوليديماشین آلات و تجهیزاتالبرز81.7زرین 1 ستاره
موکت همدانتوليديمنسوجاتتهران81.6زرین 1 ستاره
کالسیمینتوليديمعادنزنجان81.57زرین 1 ستاره
سیمان مازندرانتوليديسیمانمازندران81.57زرین 1 ستاره
صنایع کاشی و سرامیک الوندتوليديکاشی و سرامیکقزوین81.5زرین 1 ستاره
باماتوليديمعادناصفهان81.5زرین 1 ستاره
سرمایه گذاری پارس آریانخدماتيسرمایه گذاریتهران81.5زرین 1 ستاره
موتور سازان تراكتورسازي ايرانتوليديساخت قطعات خودروآذربایجان شرقی81.5زرین 1 ستاره
سيمان خوزستانتوليديسیمانخوزستان81.5زرین 1 ستاره
سيمان دارابتوليديسیمانفارس81.5زرین 1 ستاره
صنایع چسب سیناتوليديمحصولات شیمیاییالبرز81.5زرین 1 ستاره
مهندسي فکور صنعت تهرانپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران81.5زرین 1 ستاره
صنایع فرو آلیاژ ایرانتوليديفولادلرستان81.4زرین 1 ستاره
رادیاتور ایرانتوليديساخت قطعات خودروتهران81.4زرین 1 ستاره
پالايش نفت جيتوليديفراورده های نفتیاصفهان81.4زرین 1 ستاره
گروه صنعتی اترک شیمی شرقتوليديمحصولات شیمیاییخراسان رضوی81.4زرین 1 ستاره
كوشش رادياتورتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران81.4زرین 1 ستاره
رزیتانتوليديمحصولات شیمیاییتهران81.4زرین 1 ستاره
نفت پاسارگادتوليديفراورده های نفتیتهران81.4زرین 1 ستاره
پارس حیانتوليديمحصولات شیمیاییقزوین81.4زرین 1 ستاره
صانع روی زنجانتوليديمعادنزنجان81.4زرین 1 ستاره
پتروشیمی تبریزتوليديتولیدات پتروشیمیآذربایجان شرقی81.35زرین 1 ستاره
روغن کشی خرمشهرتوليديصنایع غذاییتهران81.3زرین 1 ستاره
مهندسي و ساخت توربين مپنا-توگاتوليديماشین آلات و تجهیزاتالبرز81.3زرین 1 ستاره
پارسيان پارت پاسارگادتوليديمحصولات شیمیاییقم81.3زرین 1 ستاره
بافتینهتوليديمنسوجاتتهران81.3زرین 1 ستاره
صنایع چینی زرین ایرانتوليديکانی غیر فلزیاصفهان81.3زرین 1 ستاره
صنایع تولیدی کروزتوليديساخت قطعات خودروالبرز81.3زرین 1 ستاره
روغن موتورقطران کاوهتوليديفراورده های نفتیمرکزی81.3زرین 1 ستاره
کارخانجات داروپخشتوليديمواد و محصولات داروییتهران81.25زرین 1 ستاره
کارخانجات سیمان لامردتوليديسیمانفارس81.25زرین 1 ستاره
تولید موتورهای دیزل ایران - ایدمتوليديساخت قطعات خودروآذربایجان شرقی81.2زرین 1 ستاره
فرابپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران81.2زرین 1 ستاره
زامیادتوليديخودروسازیتهران81.2زرین 1 ستاره
داروسازی اسوهتوليديمواد و محصولات داروییتهران81.2زرین 1 ستاره
نوین زعفرانتوليديصنایع غذاییخراسان رضوی81.2زرین 1 ستاره
سیمان ساوهتوليديسیمانمرکزی81.2زرین 1 ستاره
كلر پارستوليديمحصولات شیمیاییآذربایجان شرقی81.2زرین 1 ستاره
کاشی مسعود ایرانتوليديکاشی و سرامیکیزد81.2زرین 1 ستاره
تولیدی صنعتی درخشان تهرانتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران81.2زرین 1 ستاره
زرین معدن آسیاتوليديمعادنزنجان81.2زرین 1 ستاره
ایران یاسا تایر و رابرتوليديتایرسازیتهران81.15زرین 1 ستاره
پارس سوئیچتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیزنجان81.15زرین 1 ستاره
صنایع ارتباطی پایاتوليديساخت وسایل ارتباطیتهران81.15زرین 1 ستاره
راهسازی و معدنی مبینپيمانكاريمعادنتهران81.15زرین 1 ستاره
داروسازی تهران شیمیتوليديمواد و محصولات داروییتهران81.1زرین 1 ستاره
تولیدی صنعتی سوت ماشینتوليديماشین آلات و تجهیزاتاردبیل81.1زرین 1 ستاره
تولیدی پینکتوليديمنسوجاتگیلان81.1زرین 1 ستاره
دمندهتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران81.1زرین 1 ستاره
گلوکوزانتوليديصنایع غذاییقزوین81.1زرین 1 ستاره
بهپاكتوليديصنایع غذاییتهران81.1زرین 1 ستاره
صنايع غذايي ماناتوليديصنایع غذاییتهران81.05زرین 1 ستاره
مجتمع کارخانجات تولیدی توس چینیتوليديکانی غیر فلزیخراسان رضوی81.05زرین 1 ستاره
صنایع کابلسازی افق البرزتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیقزوین81.05زرین 1 ستاره
صنعتی گام اراکتوليديمحصولات فلزیمرکزی78.8سیمین 3 ستاره
پارس مولیبدنتوليديفلزات اساسییزد78.8سیمین 3 ستاره
گروه ارتباطات ماهواره ای سامانخدماتيساخت وسایل ارتباطیتهران78.8سیمین 3 ستاره
لابراتوارهای سینا داروتوليديمواد و محصولات داروییتهران78.7سیمین 3 ستاره
صنايع استیل البرزتوليديمحصولات فلزیالبرز78.7سیمین 3 ستاره
فناوران انیاک رایانهبازرگانيخدمات فنی و مهندسیتهران78.4سیمین 3 ستاره
لورچتوليديلوازم خانگیاصفهان78.3سیمین 3 ستاره
پارس آمپولتوليديمواد و محصولات داروییتهران78.17سیمین 3 ستاره
پتروشیمی زاگرستوليديتولیدات پتروشیمیبوشهر77.9سیمین 3 ستاره
کرمان موکتتوليديمنسوجاتکرمان77.9سیمین 3 ستاره
نيرو ترانستوليديماشین آلات و دستگاه های برقیفارس77.7سیمین 2 ستاره
مارال صنعت جاوید ارومیهتوليديماشین آلات و تجهیزاتآذربایجان غربی77.5سیمین 3 ستاره
سنگ آهن مرکزی ایرانتوليديمعادنیزد77.4سیمین 3 ستاره
چرم مشهدتوليديصنعت چرمخراسان رضوی77.35سیمین 3 ستاره
پاکنامتوليديمحصولات شیمیاییقزوین77.3سیمین 3 ستاره
کارخانجات کاشی عقیقتوليديکاشی و سرامیکیزد77.08سیمین 3 ستاره
مدی تک سیستوليديمواد و محصولات داروییتهران77سیمین 3 ستاره
دژپادتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران76.9سیمین 3 ستاره
ماشین سازی اراکتوليديماشین آلات و تجهیزاتمرکزی76.8سیمین 3 ستاره
تولیدی چدن سازانتوليديفولاداصفهان76.6سیمین 3 ستاره
داروسازی تولید داروتوليديمواد و محصولات داروییتهران76.6سیمین 3 ستاره
پتروشیمی بوعلی سیناتوليديتولیدات پتروشیمیخوزستان76.47سیمین 3 ستاره
صنايع کاشي تبريزتوليديکاشی و سرامیکآذربایجان شرقی76.4سیمین 3 ستاره
پلی پروپیلن جمتوليديمحصولات شیمیاییخوزستان76.12سیمین 3 ستاره
قند تربت حیدریهتوليديقند و شکرخراسان رضوی76.05سیمین 3 ستاره
ایران دوچرختوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران76سیمین 2 ستاره
سیمان ارومیهتوليديسیمانآذربایجان غربی75.85سیمین 3 ستاره
کربن ایرانتوليديمحصولات شیمیاییخوزستان75.8سیمین 3 ستاره
سیمان سپاهان اصفهانتوليديسیماناصفهان75.78سیمین 3 ستاره
صنايع غذايي سحر همدانتوليديصنایع غذاییهمدان75.7سیمین 3 ستاره
خمیر مایه رضویتوليديصنایع غذاییخراسان رضوی75.6سیمین 3 ستاره
پتروشیمی امیرکبیرتوليديتولیدات پتروشیمیخوزستان75.54سیمین 3 ستاره
شهد ایرانتوليديصنایع غذاییخراسان رضوی75.4سیمین 3 ستاره
کابل البرزتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیالبرز75.4سیمین 3 ستاره
صنایع سیمان زابلتوليديسیمانسیستان و بلوچستان75.35سیمین 3 ستاره
صنعتی شوفاژکارتوليديلوازم خانگیتهران75.35سیمین 3 ستاره
تولید فرآورده های گوشتی کاله آملتوليديصنایع غذاییمازندران75.3سیمین 3 ستاره
نوين بافان پرنگتوليديمنسوجاتگیلان75.3سیمین 3 ستاره
رنگین آهنتوليديمحصولات شیمیاییتهران75.3سیمین 3 ستاره
ماندانا شیمیتوليديمحصولات شیمیاییالبرز75.25سیمین 3 ستاره
پتروشيمي اصفهانتوليديتولیدات پتروشیمیاصفهان75.2سیمین 3 ستاره
بازرگانی ایران ترانسفوبازرگانيبازرگانیتهران75.2سیمین 3 ستاره
پتروشیمی پردیستوليديتولیدات پتروشیمیبوشهر75.2سیمین 3 ستاره
نوین آلیاژسمنانتوليديفولادسمنان75.1سیمین 3 ستاره
پلیمر کرمانشاهتوليديتولیدات پتروشیمیکرمانشاه75.05سیمین 3 ستاره
داروسازی دکتر عبیدیتوليديمواد و محصولات داروییتهران75سیمین 2 ستاره
پتروشیمی فارابیتوليديتولیدات پتروشیمیتهران75سیمین 2 ستاره
پتروشیمی جمتوليديتولیدات پتروشیمیخوزستان74.66سیمین 2 ستاره
پارس‌ پامچالتوليديمحصولات شیمیاییقزوین74.4سیمین 2 ستاره
صنایع پودر شیر مشهدتوليديصنایع غذاییخراسان رضوی74.4سیمین 2 ستاره
توليدي گاز لولهتوليديلاستیک و پلاستیکمرکزی74.35سیمین 2 ستاره
تحقیقاتی و تولیدی سینا ژنتوليديمواد و محصولات داروییالبرز74.33سیمین 2 ستاره
روغن نباتی گلنازتوليديصنایع غذاییکرمان74.3سیمین 2 ستاره
سیمان هگمتانتوليديسیمانهمدان74.2سیمین 2 ستاره
صنایع هفت الماستوليديفولادقزوین74.2سیمین 2 ستاره
داروسازی اکسیرتوليديمواد و محصولات داروییلرستان74.1سیمین 2 ستاره
بازرگانی نشان شرقبازرگانيبازرگانیتهران74.1سیمین 2 ستاره
گلستانتوليديصنایع غذاییتهران73.95سیمین 2 ستاره
آرتا پلاستتوليديمحصولات چوبیاردبیل73.9سیمین 2 ستاره
فرآورده هاي نسوز ايرانتوليديکانی غیر فلزیتهران73.9سیمین 2 ستاره
پدیده شیمی نیلیتوليديمحصولات شیمیاییالبرز73.7سیمین 2 ستاره
احسان شیمی استهبانتوليديمحصولات شیمیاییاصفهان73.6سیمین 2 ستاره
تهيه و بسته بندي خشكبار آراتبازرگانيصنایع غذاییتهران73.45سیمین 2 ستاره
فرآورده های نسوز آذرتوليديکانی غیر فلزیاصفهان73.3سیمین 2 ستاره
فرآورده های دریایی لیان موجتوليديصنایع غذاییفارس73.3سیمین 2 ستاره
پتروشيمي آبادانتوليديتولیدات پتروشیمیخوزستان73.24سیمین 2 ستاره
سبحان داروتوليديمواد و محصولات داروییگیلان73.23سیمین 2 ستاره
تولیدی صنعتی شیمی در سلفتوليديمحصولات شیمیاییتهران73.1سیمین 2 ستاره
پتروشیمی لالهتوليديتولیدات پتروشیمیتهران72.9سیمین 2 ستاره
تجهیزات پزشکی هلال ایرانتوليديمواد و محصولات داروییالبرز72.9سیمین 2 ستاره
شیر پاستوریزه پگاه تهرانتوليديصنایع غذاییتهران72.8سیمین 2 ستاره
ایفا سرامتوليديکاشی و سرامیکتهران72.72سیمین 2 ستاره
داروسازی كاسپين تامينتوليديمواد و محصولات داروییگیلان72.7سیمین 2 ستاره
ملی سرب و روی ایرانتوليديفلزات اساسیزنجان72.6سیمین 2 ستاره
بردار شيبتوليديمحصولات شیمیاییآذربایجان شرقی72.6سیمین 2 ستاره
جنرال مکانیکپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران72.57سیمین 2 ستاره
شیر پاستوریزه پگاه گلستانتوليديصنایع غذاییگلستان72.57سیمین 2 ستاره
ذوب آهن اصفهانتوليديفولاداصفهان72.55سیمین 2 ستاره
سهامی خاص گواهخدماتيخدمات فنی مهندسی خودروالبرز72.5سیمین 2 ستاره
تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعیتوليديمحصولات شیمیاییاصفهان72.4سیمین 2 ستاره
کارخانجات نورد لوله یارانتوليديفولادتهران72.38سیمین 2 ستاره
تولیدی صنعتی لنت پارستوليديساخت قطعات خودرواصفهان72.35سیمین 2 ستاره
لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده - سینرهتوليديمحصولات آرایشی بهداشتیکهگیلویه و بویراحمد72.3سیمین 2 ستاره
شکوه بنابتوليديبازرگانیآذربایجان شرقی72.3سیمین 2 ستاره
اورند پلاستیکتوليديساخت قطعات خودروتهران72.25سیمین 2 ستاره
مهندسی نصیر ماشینتوليديساخت قطعات خودرواصفهان72.1سیمین 2 ستاره
موکت نگین مشهدتوليديمنسوجاتخراسان رضوی72.1سیمین 2 ستاره
پتروشیمی اروندتوليديتولیدات پتروشیمیخوزستان72.1سیمین 2 ستاره
سيمان اصفهانتوليديسیماناصفهان72.06سیمین 2 ستاره
گیاهان سبز زندگیتوليديتولیدات کشاورزیتهران72.05سیمین 2 ستاره
داروسازی سبحان انکولوژیتوليديمواد و محصولات داروییگیلان72سیمین 2 ستاره
افزار پرداز رميستوليديساخت وسایل ارتباطیتهران71.95سیمین 2 ستاره
معدنی و فرآوری سرمه فیروز آبادتوليديمعادنفارس71.85سیمین 2 ستاره
مهندسي و مشاور سازه گستر سايپاخدماتيخدمات فنی مهندسی خودروتهران71.7سیمین 2 ستاره
سوژمیرانتوليديمعادناصفهان71.7سیمین 2 ستاره
سیستم های آب بندی پارستوليديماشین آلات و تجهیزاتالبرز71.7سیمین 2 ستاره
زنجان برنزتوليديمحصولات شیمیاییقزوین71.55سیمین 2 ستاره
كارخانه هاي توليدي نورد آلومينيومتوليديفلزات اساسیمرکزی71.5سیمین 2 ستاره
کاوه کشاورزتوليديفولادمرکزی71.45سیمین 2 ستاره
تولیدی و صنعتی الکترود یزدتوليديمحصولات فلزییزد71.4سیمین 2 ستاره
تولیدی سبلان پلاستیکتوليديلاستیک و پلاستیکتهران71.4سیمین 2 ستاره
صنعتی هلی خودروتوليديماشین آلات و تجهیزاتمازندران71.28سیمین 2 ستاره
فرآورده های لبنی کالهتوليديصنایع غذاییتهران71.2سیمین 2 ستاره
فراورده های لبنی تینتوليديصنایع غذاییتهران71.2سیمین 2 ستاره
صنایع سیمان شهرکردتوليديسیمانچهارمحال و بختیاری71.2سیمین 2 ستاره
تمدن فرش کاشانتوليديمنسوجاتاصفهان71.16سیمین 2 ستاره
سازه های فلزی یاسانتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیمرکزی71.15سیمین 2 ستاره
مرکز ماشین های اداری ایران-مادیرانبازرگانيساخت وسایل ارتباطیتهران71.1سیمین 2 ستاره
ناردیسپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران71.1سیمین 2 ستاره
آلومینیوم المهدیتوليديفلزات اساسیتهران71.08سیمین 2 ستاره
توليدي صنعتي و معدني خاک طلایی توستوليديفلزات اساسیخراسان رضوی71سیمین 2 ستاره
پشم شیشه ایرانتوليديکانی غیر فلزیفارس71سیمین 2 ستاره
فرش نگین مشهدتوليديمنسوجاتخراسان رضوی71سیمین 2 ستاره
صنایع مفتولی زنجانتوليديمحصولات فلزیزنجان71سیمین 2 ستاره
پویندگان راه سعادتتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران71سیمین 2 ستاره
طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو-ساپکوخدماتيساخت قطعات خودروالبرز71سیمین 2 ستاره
دان و علوفه شرقتوليديتولیدات کشاورزیخراسان جنوبی71سیمین 2 ستاره
یزد بسپارتوليديلاستیک و پلاستیکیزد70.95سیمین 2 ستاره
سپهر چرم خاورمیانهتوليديصنعت چرمالبرز70.95سیمین 2 ستاره
صاداراتی خشکبار مزرعه دست چینتوليديبازرگانیتهران70.9سیمین 2 ستاره
صنعتی مینوتوليديصنایع غذاییالبرز70.9سیمین 2 ستاره
کدبانو-دلپذیرتوليديصنایع غذاییالبرز70.9سیمین 2 ستاره
تولیدی و صنعتی پاکشوماتوليديلوازم خانگیتهران70.85سیمین 2 ستاره
توسعه و تجارت ماتریسبازرگانيبازرگانیتهران70.8سیمین 2 ستاره
سیمان خاشتوليديسیمانسیستان و بلوچستان70.77سیمین 2 ستاره
شرکت بین المللی مهندسی ایران - ایریتکپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران70.75سیمین 2 ستاره
ايران خودرو خراسانتوليديخودروسازیخراسان رضوی70.75سیمین 2 ستاره
کاشی مرجانتوليديکاشی و سرامیکاصفهان70.7سیمین 2 ستاره
پترو تجارت هرمزانبازرگانيبازرگانیتهران70.65سیمین 2 ستاره
سیمان زاوه تربتتوليديسیمانخراسان رضوی70.6سیمین 2 ستاره
خمیر مایه و الکل رازیتوليديصنایع غذاییخوزستان70.6سیمین 2 ستاره
نفت سازه قشمپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیهرمزگان70.55سیمین 2 ستاره
بوذرجمهر صنعتتوليديمحصولات فلزیاصفهان70.53سیمین 2 ستاره
میراب پروفیلتوليديفولادآذربایجان شرقی70.5سیمین 2 ستاره
تولیدی سقز سازی کردستان- ونتوليديصنایع غذاییکردستان70.4سیمین 2 ستاره
سیمان ممتازان کرمانتوليديسیمانکرمان70.35سیمین 2 ستاره
بیسکوییت گرجیتوليديصنایع غذاییتهران70.35سیمین 2 ستاره
آفا شیمیتوليديمواد و محصولات داروییتهران70.3سیمین 2 ستاره
سیمان فارستوليديسیمانفارس70.3سیمین 2 ستاره
پتروشیمی خارگتوليديتولیدات پتروشیمیهرمزگان70.3سیمین 2 ستاره
شیرهای ساختمانی صنعتی ایرانتوليديفولادمرکزی70.2سیمین 2 ستاره
معدنی آهن آجینپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران70.2سیمین 2 ستاره
پیشتاز طب زمانتوليديمواد و محصولات داروییتهران70.2سیمین 2 ستاره
فن آوران صانع شرقتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیخراسان رضوی70.18سیمین 2 ستاره
نساجی همدانیانتوليديمنسوجاتاصفهان70.15سیمین 2 ستاره
ایران فارمیسبازرگانيبازرگانیتهران70.15سیمین 2 ستاره
مجتمع صنایع غذایی مهیا پروتئین تهرانتوليديصنایع غذاییتهران70.15سیمین 2 ستاره
فرآورده های سيمان شرقتوليديسیمانخراسان رضوی70.1سیمین 2 ستاره
صتایع الکترونیک افرا تابتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران70.1سیمین 2 ستاره
نگین نادریتوليديصنایع غذاییگیلان70.1سیمین 2 ستاره
آریا مولیبدن کسریتوليديبازرگانییزد70.1سیمین 2 ستاره
ونوس شیشهتوليديکانی غیر فلزیتهران70.05سیمین 2 ستاره
الکترو زر سازهتوليديمحصولات شیمیاییسمنان70سیمین 2 ستاره
سیاحان سپهر آسیابازرگانيمعادنتهران70سیمین 2 ستاره
آب کوثر 116پيمانكاريخدمات فنی و مهندسیکرمان70سیمین 2 ستاره
صنایع پتروشیمی خلیج فارستوليديتولیدات پتروشیمیتهران70سیمین 2 ستاره
افرانتخدماتيساخت وسایل ارتباطیتهران69.7سیمین 1 ستاره
صنایع لاستیکی سهندتوليديلاستیک و پلاستیکتهران69.6سیمین 1 ستاره
معدن کاری اولنگپيمانكاريمعادنکرمان69.6سیمین 1 ستاره
لعابیرانتوليديمحصولات شیمیاییتهران69.5سیمین 1 ستاره
داروسازی روزداروتوليديمواد و محصولات داروییتهران69.4سیمین 1 ستاره
سيمان خزرتوليديسیمانگیلان69.4سیمین 1 ستاره
همکاران سامانه های ارتباطی پارس- پارس ساماپيمانكاريساخت وسایل ارتباطیتهران69.4سیمین 1 ستاره
گروه گسترش نفت و گاز پارسیانپيمانكاريفراورده های نفتیتهران69.4سیمین 1 ستاره
لوله و پروفیل سپنتا تهرانتوليديفولادتهران69.2سیمین 1 ستاره
نساجی کویر سمنانتوليديمنسوجاتسمنان69.18سیمین 1 ستاره
ایران ترانسفو ریتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران69.15سیمین 1 ستاره
زمزم اصفهانتوليديصنایع غذاییاصفهان69.1سیمین 1 ستاره
شهاب توشهتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیمرکزی69.05سیمین 1 ستاره
آریا همراه سامانهخدماتيساخت وسایل ارتباطیتهران69.05سیمین 1 ستاره
صنعتی بازرگانی صحتتوليديمحصولات شیمیاییالبرز68.9سیمین 1 ستاره
تکنوپان کوتوليديبازرگانیخراسان رضوی68.9سیمین 1 ستاره
كهربا گستربازرگانيماشین آلات و تجهیزاتاصفهان68.9سیمین 1 ستاره
جلیستوليديمبلمان و لوازم اداریالبرز68.8سیمین 1 ستاره
مروارید هامونتوليديمحصولات شیمیاییسیستان و بلوچستان68.8سیمین 1 ستاره
توليدي پارس دکورتوليديمنسوجاتتهران68.8سیمین 1 ستاره
طب پلاستیک نوینتوليديلاستیک و پلاستیکسمنان68.7سیمین 1 ستاره
ایستا توان صنعتتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیمرکزی68.65سیمین 1 ستاره
ایزوفامتوليديکانی غیر فلزیتهران68.5سیمین 1 ستاره
ذوب روی اصفهانتوليديفلزات اساسیاصفهان68.5سیمین 1 ستاره
ساخت تجهيزات سپاهان - مپناتوليديماشین آلات و تجهیزاتاصفهان68.4سیمین 1 ستاره
سرو رایانهبازرگانيخدمات فنی و مهندسیتهران68.3سیمین 1 ستاره
سيبا موتورتوليديخودروسازیتهران68.3سیمین 1 ستاره
صنایع مس شهید باهنرتوليديفولادکرمان68.3سیمین 1 ستاره
سرمايه گذاري توسعه معادن كوثرتوليديسرمایه گذاریلرستان68.27سیمین 1 ستاره
صنایع شیمیایی فارستوليديمحصولات شیمیاییفارس68.2سیمین 1 ستاره
مهندسان مشاور سازهخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهران68.1سیمین 1 ستاره
ساختمانی اویولپيمانكاريانبوه سازی، املاک و مستغلاتتهران68.08سیمین 1 ستاره
نستله ایرانتوليديصنایع غذاییتهران67.92سیمین 1 ستاره
سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیکتوليديلاستیک و پلاستیکزنجان67.7سیمین 1 ستاره
جهان ترمز کاشانتوليديلاستیک و پلاستیکاصفهان67.7سیمین 1 ستاره
مارگارینتوليديصنایع غذاییتهران67.55سیمین 1 ستاره
بين المللي ارسا ساختمانپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران67.5سیمین 1 ستاره
صنايع فلزي کوشاتوليديفلزات اساسیتهران67.45سیمین 1 ستاره
ریسندگی نطنزتوليديمنسوجاتاصفهان67.4سیمین 1 ستاره
سیماب رزینتوليديمحصولات شیمیاییتهران67.4سیمین 1 ستاره
كشت و دامداري فكاتوليديتولیدات کشاورزیاصفهان67.4سیمین 1 ستاره
رهروان سپهر اندیشهتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران67.25سیمین 1 ستاره
مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه-میدکوبازرگانيمعادنکرمان67.2سیمین 1 ستاره
شیرین داروتوليديمواد و محصولات داروییفارس67.2سیمین 1 ستاره
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروزتوليديمحصولات شیمیاییمرکزی67.2سیمین 1 ستاره
رزينفامتوليديمحصولات شیمیاییتهران67.07سیمین 1 ستاره
لبنیات کالبرتوليديصنایع غذاییمرکزی67.05سیمین 1 ستاره
تهران پادناتوليديماشین آلات و دستگاه های برقییزد67سیمین 1 ستاره
صنایع شیمی ساختمان آبادگرانتوليديمحصولات شیمیاییتهران67سیمین 1 ستاره
بازرگاني مبین تجارت غرببازرگانيبازرگانیتهران66.95سیمین 1 ستاره
سیمان ساروج اصفهانتوليديسیماناصفهان66.95سیمین 1 ستاره
صنایع غذایی کامبیزتوليديصنایع غذاییتهران66.95سیمین 1 ستاره
سرمایه گذاری صنعت نفتخدماتيفراورده های نفتیتهران66.85سیمین 1 ستاره
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپاتوليديساخت قطعات خودروتهران66.85سیمین 1 ستاره
البرز داروتوليديمواد و محصولات داروییقزوین66.82سیمین 1 ستاره
ژلاتین کپسول ایرانتوليديمواد و محصولات داروییتهران66.8سیمین 1 ستاره
کارخانجات کاشی و سرامیک سعدیتوليديکاشی و سرامیکتهران66.7سیمین 1 ستاره
سام الکترونیکتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران66.6سیمین 1 ستاره
جهادنصر سیرجانتوليديمعادنکرمان66.58سیمین 1 ستاره
آریان آسانسورتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران66.51سیمین 1 ستاره
فروآلیاژ عالی ذوب کویرتوليديفولادیزد66.5سیمین 1 ستاره
مهندسی تجهیزات برقی ایران - متباپيمانكاريماشین آلات و دستگاه های برقیتهران66.5سیمین 1 ستاره
مهندسی مشاور نیروی خراسان - منیرانپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیخراسان رضوی66.5سیمین 1 ستاره
صنعتی معدنی و حفاری شهداب یزدتوليديمعادنیزد66.32سیمین 1 ستاره
حباب كف توستوليديمحصولات آرایشی بهداشتیخراسان رضوی66.3سیمین 1 ستاره
مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق - مهام شرقتوليديخدمات فنی و مهندسیخراسان رضوی66.25سیمین 1 ستاره
آهن و فولاد غدیر ایرانیانتوليديفولادیزد66.15سیمین 1 ستاره
صنایع شیمی و پتروشیمی ایرانتوليديتولیدات پتروشیمیتهران66.1سیمین 1 ستاره
صنایع زرین سلولزتوليديمحصولات آرایشی بهداشتیتهران66.1سیمین 1 ستاره
پارسی راد ایرانیانتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران66.1سیمین 1 ستاره
چرخشگرتوليديساخت قطعات خودروآذربایجان شرقی65.98سیمین 1 ستاره
پتروگاز پارساتوليديماشین آلات و تجهیزاتمرکزی65.95سیمین 1 ستاره
ورزيران‌توليديکانی غیر فلزیتهران65.9سیمین 1 ستاره
نگین فخر آذربایجانتوليديفراورده های نفتیآذربایجان شرقی65.78سیمین 1 ستاره
اهتمام جمتوليديلاستیک و پلاستیکبوشهر65.75سیمین 1 ستاره
فرآورده هاي تزريقي و داروئي ايرانتوليديمواد و محصولات داروییتهران65.75سیمین 1 ستاره
آیسان خزرتوليديلوازم خانگیآذربایجان شرقی65.74سیمین 1 ستاره
تعاوني فرش ذوالانواریتوليديبازرگانیفارس65.7سیمین 1 ستاره
فرومولیبدن کویر رفسنجانتوليديفلزات اساسیکرمان65.7سیمین 1 ستاره
تولیدی آرد البرزتوليديصنایع غذاییالبرز65.65سیمین 1 ستاره
پاریزان صنعتتوليديماشین آلات و تجهیزاتسمنان65.65سیمین 1 ستاره
آرد اطهرتوليديصنایع غذاییآذربایجان شرقی65.6سیمین 1 ستاره
نکو بهینه ماشینبازرگانيماشین آلات و تجهیزاتتهران65.6سیمین 1 ستاره
کارتن ايرانتوليديمحصولات کاغذیتهران65.58سیمین 1 ستاره
خانه فرش عظیمبازرگانيبازرگانیتهران65.58سیمین 1 ستاره
ايران داروتوليديمواد و محصولات داروییتهران65.5سیمین 1 ستاره
مهندسي نویان بسپاربازرگانيبازرگانیتهران65.4سیمین 1 ستاره
معادن سرمكتوليديمعادنهمدان65.3سیمین 1 ستاره
یروس ابراهیمی-کاجارانتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران65.25سیمین 1 ستاره
سرمایه گذاری توکا فولادبازرگانيسرمایه گذاریاصفهان65.2سیمین 1 ستاره
صنایع سرما آفرین ایرانتوليديلوازم خانگیقزوین65.15سیمین 1 ستاره
فرآیند شیمی حکیمتوليديمواد و محصولات داروییقزوین65.1سیمین 1 ستاره
صنایع کاشی نائینتوليديکاشی و سرامیکاصفهان65.05سیمین 1 ستاره
بالین تکتوليديساخت قطعات خودروقزوین65.05سیمین 1 ستاره
جلال آرابازرگانيبازرگانیتهران65.05سیمین 1 ستاره
فروشگاه های زنجیره ای سرزمین شادتوليديمنسوجاتگیلان65سیمین 1 ستاره
اگزوز خودرو خراسانتوليديساخت قطعات خودروخراسان رضوی64.95سیمین 1 ستاره
ویماپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران64.9سیمین 1 ستاره
تولیدی و صنعتی تکلان توستوليديساخت قطعات خودروخراسان رضوی64.85سیمین 1 ستاره
تولیدی و صنعتی کابل ورانتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیآذربایجان شرقی64.8سیمین 1 ستاره
کارخانجات چرخ خیاطی ایران -کاچیرانتوليديلوازم خانگیقزوین64.8سیمین 1 ستاره
بازرگانی پارس شیدبازرگانيماشین آلات و دستگاه های برقیالبرز64.75سیمین 1 ستاره
دایا طببازرگانيمواد و محصولات داروییتهران64.7سیمین 1 ستاره
ساخته های فلزی اصفهانتوليديفلزات اساسیاصفهان64.65سیمین 1 ستاره
تولیدی میکرو نرم افزارتوليديخدمات فنی و مهندسیتهران64.65سیمین 1 ستاره
ایرکا پارت صنعت - کاربراتور ایرانتوليديساخت قطعات خودروقزوین64.6سیمین 1 ستاره
گز سکهتوليديصنایع غذاییاصفهان64.6سیمین 1 ستاره
مجتمع نساجی آسایش کاشانتوليديمنسوجاتاصفهان64.55سیمین 1 ستاره
گروه صنعتي ناب استیلتوليديلوازم خانگیتهران64.5سیمین 1 ستاره
پیام صنعت فولاد سپاهانبازرگانيبازرگانیاصفهان64.5سیمین 1 ستاره
رام پلاست شرقتوليديلاستیک و پلاستیکخراسان رضوی64.5سیمین 1 ستاره
باریت فلات ایرانتوليديمعادنتهران64.45سیمین 1 ستاره
سامان شيميتوليديمحصولات شیمیاییزنجان64.4سیمین 1 ستاره
الكترونيك افزار آزماتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران64.4سیمین 1 ستاره
فراپاکس شيرازتوليديمحصولات شیمیاییفارس64.3سیمین 1 ستاره
نخل بارانی پردیسبازرگانيبازرگانیتهران64.3سیمین 1 ستاره
خدمات تجارتخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهران64.3سیمین 1 ستاره
توليدي و صنعتي رسول اصفهانتوليديمنسوجاتاصفهان64.28سیمین 1 ستاره
آلومتکتوليديفلزات اساسیقزوین64.15سیمین 1 ستاره
رویال پیشگام شرقبازرگانيبازرگانیالبرز64.1سیمین 1 ستاره
محور ماشینبازرگانيماشین آلات و تجهیزاتتهران64.1سیمین 1 ستاره
شيميايي بهدادتوليديمحصولات شیمیاییقزوین64سیمین 1 ستاره
عمران مومان چابهارتوليديمعادنسیستان و بلوچستان64سیمین 1 ستاره
صنایع پخت مشهدتوليديماشین آلات و تجهیزاتخراسان رضوی64سیمین 1 ستاره
پارس رگولاتورتوليديماشین آلات و تجهیزاتالبرز63.95سیمین 1 ستاره
سپیده جام توستوليديکانی غیر فلزیخراسان رضوی63.9سیمین 1 ستاره
داروسازی حكیمتوليديمواد و محصولات داروییتهران63.9سیمین 1 ستاره
صنایع پرسو الکترونیکتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران63.9سیمین 1 ستاره
سنگاب آذر شهرتوليديمعادنآذربایجان شرقی63.8سیمین 1 ستاره
توليدي آرد زرين خوشه هشتگردتوليديصنایع غذاییالبرز63.8سیمین 1 ستاره
نیک بسپار یزدتوليديلاستیک و پلاستیکیزد63.8سیمین 1 ستاره
ایران شرق نیشابورتوليديلوازم خانگیخراسان رضوی63.8سیمین 1 ستاره
ماشین سازی ویژهپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران63.8سیمین 1 ستاره
مه شكن سازهتوليديساخت قطعات خودروتهران63.75سیمین 1 ستاره
مهندسی نیرومند پلیمر پارستوليديلاستیک و پلاستیکتهران63.7سیمین 1 ستاره
ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان ماناپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران63.7سیمین 1 ستاره
الهام بیسانبازرگانيبازرگانیتهران63.63سیمین 1 ستاره
خدماتی تجهیزات سنگین همگامخدماتيخدمات فنی و مهندسیمرکزی63.6سیمین 1 ستاره
مهندسی پزشکی عالی پیامتوليديمواد و محصولات داروییتهران63.6سیمین 1 ستاره
رامامهر آریا- لوسیتوليديصنایع غذاییقم63.6سیمین 1 ستاره
صنایع لبنی اراکتوليديصنایع غذاییمرکزی63.5سیمین 1 ستاره
پایا پلاست ایرانیانتوليديمحصولات شیمیاییتهران63.3سیمین 1 ستاره
جندی شاپورپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیفارس63.3سیمین 1 ستاره
پاکدیستوليديصنایع غذاییآذربایجان غربی63.3سیمین 1 ستاره
شبنم بافتوليديمنسوجاتتهران63.25سیمین 1 ستاره
گاماخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهران63.18سیمین 1 ستاره
کشت و صنعت جوینتوليديقند و شکرخراسان رضوی63.15سیمین 1 ستاره
شوکوپارستوليديصنایع غذاییزنجان63.15سیمین 1 ستاره
توليد فرآورده هاي گوشتي تهرانتوليديصنایع غذاییتهران63.11سیمین 1 ستاره
ریخته گری پرلیت آسیاتوليديفولادتهران63.1سیمین 1 ستاره
دستکش حریر ایرانتوليديمحصولات شیمیاییآذربایجان غربی63.1سیمین 1 ستاره
حسانتوليديبازرگانیتهران63.1سیمین 1 ستاره
لبنیات پاستوریزه پاکتوليديصنایع غذاییتهران63.1سیمین 1 ستاره
پارس کرپتوليديمحصولات کاغذیتهران63سیمین 1 ستاره
بهین باز آفرین البرزتوليديفلزات اساسیسمنان62.98سیمین 1 ستاره
درخت الماس سبزتوليديصنایع غذاییتهران62.95سیمین 1 ستاره
پارس آلومان کارتوليديفلزات اساسیقزوین62.9سیمین 1 ستاره
گلپخش اولبازرگانيصنایع غذاییتهران62.9سیمین 1 ستاره
مجتمع صنعتی طلایهتوليديلاستیک و پلاستیکخراسان رضوی62.9سیمین 1 ستاره
توليد مواد دارويي درسا داروتوليديمواد و محصولات داروییالبرز62.85سیمین 1 ستاره
فکور مغناطیس اسپاداناتوليديفلزات اساسیاصفهان62.8سیمین 1 ستاره
آماده لذیذتوليديصنایع غذاییالبرز62.8سیمین 1 ستاره
آریا رسانه تدبیر- شاتلخدماتيساخت وسایل ارتباطیتهران62.75سیمین 1 ستاره
تکنیکپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران62.71سیمین 1 ستاره
داروسازی ابوریحانتوليديمواد و محصولات داروییتهران62.7سیمین 1 ستاره
آریا بارون توستوليديماشین آلات و تجهیزاتخراسان رضوی62.7سیمین 1 ستاره
تجارت الکترونیک پارسیانخدماتيساخت وسایل ارتباطیتهران62.7سیمین 1 ستاره
مجتمع معادن سنگ چيني ني ريزتوليديمعادنتهران62.7سیمین 1 ستاره
مهندسی مهارانپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران62.65سیمین 1 ستاره
فولاد صنعت مهدیتوليديفولادتهران62.63سیمین 1 ستاره
گروه توليدي وبازرگاني امين -سپتيكوتوليديصنایع غذاییخراسان رضوی62.6سیمین 1 ستاره
فناوری اطلاعات ناواکوبازرگانيساخت وسایل ارتباطیتهران62.6سیمین 1 ستاره
تجهيزات ناوگان ريلي البرز نيروخدماتيماشین آلات و تجهیزاتتهران62.58سیمین 1 ستاره
تسهیل ماشین صنعتتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران62.52سیمین 1 ستاره
تولیدی پیستون ایرانتوليديساخت قطعات خودروآذربایجان شرقی62.5سیمین 1 ستاره
گروه صنعتی البرز گازتوليديفراورده های نفتیلرستان62.5سیمین 1 ستاره
پلی اکریل ایرانتوليديمنسوجاتاصفهان62.4سیمین 1 ستاره
داروسازی ثامنتوليديمواد و محصولات داروییخراسان رضوی62.4سیمین 1 ستاره
گروه صنعتی کهرنگتوليديماشین آلات و تجهیزاتاصفهان62.4سیمین 1 ستاره
مانتا ماکارونی سمیراتوليديصنایع غذاییالبرز62.4سیمین 1 ستاره
تولیدی سپند رنگتوليديمحصولات شیمیاییالبرز62.35سیمین 1 ستاره
مهندسي فرانیروپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران62.3سیمین 1 ستاره
ساختمان و نصب صنایع پتروشیمیپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیفارس62.3سیمین 1 ستاره
کارت اعتباری ایران کیشخدماتيبازرگانیتهران62.3سیمین 1 ستاره
صنایع پلاستیک و بسته بندی محب قزوینتوليديلاستیک و پلاستیکقزوین62.3سیمین 1 ستاره
فرآورده های گوشتی دمستوليديصنایع غذاییفارس62.26سیمین 1 ستاره
کاشی تیماتوليديکاشی و سرامیکخراسان رضوی62.25سیمین 1 ستاره
نیرو سرمایهبازرگانيسرمایه گذاریتهران62.2سیمین 1 ستاره
ساختماني بام راهپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران62.2سیمین 1 ستاره
بهستان داروبازرگانيمواد و محصولات داروییتهران62.2سیمین 1 ستاره
ارکید کالای انرژیپيمانكاريماشین آلات و دستگاه های برقیتهران62.2سیمین 1 ستاره
شرکت صنعتی بهشهرتوليديصنایع غذاییتهران62.14سیمین 1 ستاره
الکتریک خودرو شرقتوليديساخت قطعات خودروخراسان رضوی62.1سیمین 1 ستاره
ندای رهاویتوليديمعادنتهران62.1سیمین 1 ستاره
شیمیایی گل سم گرگانتوليديمحصولات شیمیاییگلستان62.1سیمین 1 ستاره
دوده صنعتی پارستوليديمحصولات شیمیاییمرکزی62.1سیمین 1 ستاره
جام داروتوليديمحصولات فلزیتهران62.07سیمین 1 ستاره
غرب استیلتوليديساخت قطعات خودروالبرز62.05سیمین 1 ستاره
مهتاب موتورگرگانتوليديتولیدات پتروشیمیگلستان62سیمین 1 ستاره
لیکاتوليديصنعت ساختمانتهران62سیمین 1 ستاره
شيميايي چسب پارستوليديمحصولات شیمیاییتهران62سیمین 1 ستاره
شیمیایی بهداشتوليديمحصولات شیمیاییقزوین61.95سیمین 1 ستاره
مهندسی و صنعتی استیمپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران61.95سیمین 1 ستاره
راسن درمانبازرگانيمواد و محصولات داروییتهران61.9سیمین 1 ستاره
خدمات بندري و دريايي كاوهخدماتيحمل و نقلتهران61.9سیمین 1 ستاره
داروسازی بهوزانتوليديمواد و محصولات داروییگیلان61.9سیمین 1 ستاره
ایمن تاش سپاهانتوليديمحصولات شیمیاییاصفهان61.9سیمین 1 ستاره
صنایع پروفیل سینا شرقتوليديفولادخراسان رضوی61.9سیمین 1 ستاره
گروه صنعتی هوایارتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران61.9سیمین 1 ستاره
تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی- پتکوتوليديماشین آلات و تجهیزاتآذربایجان شرقی61.9سیمین 1 ستاره
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمیخدماتيساخت وسایل ارتباطیتهران61.89سیمین 1 ستاره
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌توليديکانی غیر فلزییزد61.85سیمین 1 ستاره
دارویی بهداشتی لیواربازرگانيبازرگانیتهران61.85سیمین 1 ستاره
صنایع بسته بندی داروپات شرقتوليديلاستیک و پلاستیکتهران61.8سیمین 1 ستاره
آبادراهان پارسپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران61.8سیمین 1 ستاره
هودیانتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران61.8سیمین 1 ستاره
شيميايي تاک رزین کاوهتوليديمحصولات شیمیاییتهران61.72سیمین 1 ستاره
رهشاد الکتریکتوليديماشین آلات و تجهیزاتاصفهان61.7سیمین 1 ستاره
ایران نادیتوليديصنایع غذاییگیلان61.7سیمین 1 ستاره
توسعه صنایع تاسیسات ایرانپيمانكاريماشین آلات و تجهیزاتتهران61.7سیمین 1 ستاره
گلسان بافتتوليديمنسوجاتآذربایجان شرقی61.7سیمین 1 ستاره
زرين بنا پارسيانتوليديکانی غیر فلزیکردستان61.68سیمین 1 ستاره
تیراژه ماشینتوليديماشین آلات و تجهیزاتخراسان رضوی61.66سیمین 1 ستاره
نارفوم کارتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران61.63سیمین 1 ستاره
کرمان موتورتوليديخودروسازیکرمان61.6سیمین 1 ستاره
نصب نیروتوليديخدمات فنی و مهندسیتهران61.6سیمین 1 ستاره
درمان آرابازرگانيبازرگانیتهران61.6سیمین 1 ستاره
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس-پامیدکوخدماتيبازرگانیتهران61.6سیمین 1 ستاره
کرمان تابلوتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیکرمان61.6سیمین 1 ستاره
هنکل پاکوشتوليديمحصولات شیمیاییتهران61.55سیمین 1 ستاره
تولیدی ظریف مصورتوليديمنسوجاتاصفهان61.55سیمین 1 ستاره
توليد سموم علف کشتوليديمحصولات شیمیاییمرکزی61.55سیمین 1 ستاره
سيمان شمالتوليديسیمانتهران61.55سیمین 1 ستاره
یسنا مهرتوليديصنایع غذاییتهران61.55سیمین 1 ستاره
پخش لیوارخدماتيصنعت پخشتهران61.55سیمین 1 ستاره
تولیدی الکترود پارستوليديفلزات اساسیقزوین61.55سیمین 1 ستاره
تهران بورانبازرگانيبازرگانیتهران61.53سیمین 1 ستاره
سهند پولادتوليديمحصولات فلزیتهران61.52سیمین 1 ستاره
خدمات مهندسی آفرینه طوسپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیخراسان رضوی61.5سیمین 1 ستاره
نیروساز اراکتوليديماشین آلات و تجهیزاتمرکزی61.5سیمین 1 ستاره
فاراتلتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران61.5سیمین 1 ستاره
نارگانپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران61.5سیمین 1 ستاره
پارمین جامهتوليديمنسوجاتالبرز61.5سیمین 1 ستاره
طراحی و مهندسی صنایع انرژیخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهران61.5سیمین 1 ستاره
آریوژن فارمدتوليديمواد و محصولات داروییالبرز61.48سیمین 1 ستاره
مهندسي و طراحي همپا انرژيپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیفارس61.45سیمین 1 ستاره
نورد فولاد گیلانتوليديفولادگیلان61.4سیمین 1 ستاره
ماشین رولتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران61.4سیمین 1 ستاره
مهندسی فرسار تجارتتوليديخدمات فنی و مهندسیتهران61.4سیمین 1 ستاره
مزدا یدکخدماتيساخت قطعات خودروتهران61.4سیمین 1 ستاره
تجارت گستران خوارزميبازرگانيبازرگانیتهران61.4سیمین 1 ستاره
دارویی زرد بندتوليديمحصولات شیمیاییتهران61.4سیمین 1 ستاره
محمداسماعیل موساییبازرگانيبازرگانیتهران61.4سیمین 1 ستاره
پاس آداکبازرگانيبازرگانیتهران61.4سیمین 1 ستاره
روژین داروبازرگانيمواد و محصولات داروییتهران61.4سیمین 1 ستاره
روزبهانتوليديفراورده های نفتیخراسان رضوی61.4سیمین 1 ستاره
مدیریت تانا انرژیخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهران61.38سیمین 1 ستاره
بازرگانی بین المللی استوان سپندبازرگانيبازرگانیتهران61.35سیمین 1 ستاره
صخره سنگی فرزینبازرگانيبازرگانیتهران61.35سیمین 1 ستاره
تابان نیرو سپاهانخدماتيخدمات فنی و مهندسیاصفهان61.34سیمین 1 ستاره
لنت ترمز ایرانتوليديساخت قطعات خودروتهران61.3سیمین 1 ستاره
حمل و نقل وخدمات دريايي ابادانخدماتيحمل و نقلتهران61.3سیمین 1 ستاره
اسپاکپيمانكاريماشین آلات و دستگاه های برقیتهران61.3سیمین 1 ستاره
سفید گوشت هامونتوليديصنایع غذاییتهران61.3سیمین 1 ستاره
تولیدی و صنعتی گرم ایرانتوليديماشین آلات و تجهیزاتخراسان رضوی61.3سیمین 1 ستاره
مهندسی معیار صنعت خاورمیانهپيمانكاريمعادنتهران61.3سیمین 1 ستاره
تبریز هنگبازرگانيبازرگانیتهران61.3سیمین 1 ستاره
سروش طراوت طبیعت - سرویناتوليديمحصولات آرایشی بهداشتیقزوین61.3سیمین 1 ستاره
زر سیمتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران61.29سیمین 1 ستاره
پلی نارتوليديتولیدات پتروشیمیآذربایجان شرقی61.26سیمین 1 ستاره
نیما پویش طببازرگانيبازرگانیتهران61.25سیمین 1 ستاره
صنایع سنجش انرژی بهینه سازان طوستوليديماشین آلات و دستگاه های برقیخراسان رضوی61.25سیمین 1 ستاره
آهن و فولاد صنایع کاوه تهرانتوليديمحصولات فلزیتهران61.25سیمین 1 ستاره
فرانگر زرفامتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران61.23سیمین 1 ستاره
درمان یاب داروبازرگانيبازرگانیتهران61.23سیمین 1 ستاره
پرجینتوليديمنسوجاتتهران61.2سیمین 1 ستاره
تولیدی صنعتی پارس نختوليديمنسوجاتتهران61.2سیمین 1 ستاره
سوسوز مشهدتوليديلاستیک و پلاستیکخراسان رضوی61.2سیمین 1 ستاره
داروسازی خوارزمیتوليديمواد و محصولات داروییتهران61.2سیمین 1 ستاره
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارسپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران61.2سیمین 1 ستاره
بازرگانی خسرو مدیسا طببازرگانيبازرگانیتهران61.2سیمین 1 ستاره
فراز پلیمر فردوستوليديمحصولات شیمیاییخراسان رضوی61.2سیمین 1 ستاره
مروارید پنبه ریزتوليديمحصولات کاغذیبوشهر61.2سیمین 1 ستاره
مهندسی، نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی- رامپکوخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهران61.18سیمین 1 ستاره
سایپا پرستوليديساخت قطعات خودروالبرز61.15سیمین 1 ستاره
مهندسی بازرگانی درداران سریربازرگانيبازرگانیتهران61.15سیمین 1 ستاره
تولیدی و صنعتی پارس تکمیلتوليديمنسوجاتتهران61.15سیمین 1 ستاره
جابونتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیالبرز61.15سیمین 1 ستاره
مهندسی تال ایرانتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران61.1سیمین 1 ستاره
کلاچ سازی شایان صنعتتوليديساخت قطعات خودروتهران61.1سیمین 1 ستاره
الکتروپیکتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران61.1سیمین 1 ستاره
رنگدانه سیرجانتوليديمحصولات شیمیاییکرمان61.1سیمین 1 ستاره
زلال ایرانپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران61.1سیمین 1 ستاره
تولیدی و صنعتی سینجر گازتوليديلوازم خانگیمرکزی61.08سیمین 1 ستاره
ایران تایرتوليديتایرسازیالبرز61.08سیمین 1 ستاره
گروه تولیدی مهرامتوليديصنایع غذاییتهران61.07سیمین 1 ستاره
دنیای آرایشتوليديمحصولات شیمیاییقزوین61.05سیمین 1 ستاره
تولیدی بهداشت کارتوليديصنایع غذاییتهران61.05سیمین 1 ستاره
فولاد امیرکبیر کاشانتوليديفولاداصفهان61.05سیمین 1 ستاره
صنایع ماشین های اداری ایران- مادیرانتوليديساخت وسایل ارتباطیتهران61سیمین 1 ستاره
ریسندگی و بافندگی نوربافت اصفهانتوليديمنسوجاتاصفهان61سیمین 1 ستاره
بید وایر ایرانتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیقزوین60.55برنزین 3 ستاره
ژالکهتوليديخدمات فنی و مهندسیتهران59.75برنزین 3 ستاره
داروسازی رها اصفهانتوليديمواد و محصولات داروییاصفهان59.5برنزین 3 ستاره
نورايستا پلاستيكتوليديلاستیک و پلاستیکتهران58.95برنزین 3 ستاره
زرین شیشه مرکزیتوليديمعادنمرکزی58.81برنزین 3 ستاره
سارياكپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران58.7برنزین 3 ستاره
پودر جوش ایرانتوليديمحصولات فلزیالبرز58.45برنزین 3 ستاره
ذوب آهن البرز غربتوليديفولادزنجان58.1برنزین 3 ستاره
داروسازی گیلارانکوتوليديمواد و محصولات داروییگیلان57.97برنزین 3 ستاره
آریس آملتوليديصنایع غذاییمازندران57.97برنزین 3 ستاره
کالای پمپتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران57.9برنزین 3 ستاره
طراحی مهندسی توربو کمپرسور نفت آسیاتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران57.9برنزین 2 ستاره
صنعتی و مهندسی پالایش نیروتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیمرکزی57.87برنزین 3 ستاره
احداث تاسیسات انتقال نیرو - اتانیرپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیخراسان رضوی57.8برنزین 3 ستاره
خمیر مایه خوزستانتوليديصنایع غذاییتهران57.8برنزین 3 ستاره
پلی ران اتصالتوليديفولادتهران57.75برنزین 3 ستاره
کانی صنعت کاسپینتوليديکانی غیر فلزیتهران57.7برنزین 3 ستاره
مهندسی عمرابپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران57.65برنزین 3 ستاره
توس فيوزتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیخراسان رضوی57.6برنزین 3 ستاره
یونیلیور ایرانبازرگانيبازرگانیقزوین57.5برنزین 3 ستاره
صنایع نئون پرسبازرگانيبازرگانیتهران57.38برنزین 3 ستاره
اهرام فناوری قدرتبازرگانيخدمات فنی و مهندسیتهران57.3برنزین 3 ستاره
مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایرانتوليديمحصولات شیمیاییاصفهان57.3برنزین 3 ستاره
پخش سایه سمنخدماتيبازرگانیتهران57.3برنزین 3 ستاره
لوله و پروفیل جویبار لولهتوليديفولادمازندران57.05برنزین 3 ستاره
بازرگانی فروغ دشتتوليديتولیدات کشاورزیتهران57برنزین 3 ستاره
ژئوفیزیک داناپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیهرمزگان56.84برنزین 3 ستاره
کارخانه چینی ایرانتوليديکاشی و سرامیکالبرز56.78برنزین 3 ستاره
سیالات حفاری پارسخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهران56.78برنزین 3 ستاره
توليد محور خودروتوليديساخت قطعات خودروتهران56.7برنزین 3 ستاره
بازرگانی امید آرمان کردستانبازرگانيبازرگانیکرمانشاه56.7برنزین 3 ستاره
مهرتاش سپاهانتوليديمحصولات شیمیاییاصفهان56.67برنزین 3 ستاره
صنعتی صبوران پليمرتوليديساخت قطعات خودروالبرز56.6برنزین 3 ستاره
گلسان کیسه آذربایجانتوليديلاستیک و پلاستیکآذربایجان شرقی56.6برنزین 3 ستاره
تولیدی بازرگانی جم پیام شهرتوليديمحصولات شیمیاییتهران56.6برنزین 3 ستاره
کارخانجات ماشین سازی اصفهانتوليديماشین آلات و تجهیزاتاصفهان56.58برنزین 3 ستاره
انرژی کاوش پرشیاپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیخوزستان56.55برنزین 3 ستاره
پرریستوليديمنسوجاتتهران56.53برنزین 3 ستاره
آسفالت طوسپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران56.5برنزین 3 ستاره
طیوران ابزارتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران56.5برنزین 3 ستاره
آماد پلیمرتوليديمحصولات شیمیاییتهران56.45برنزین 3 ستاره
تولیدی سیستم های یورتانتوليديصنعت ساختمانگیلان56.45برنزین 2 ستاره
صنایع پمپ اباراتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران56.4برنزین 3 ستاره
فرآورده هاي آجرنسوز امین آبادتوليديکانی غیر فلزیتهران56.32برنزین 3 ستاره
تجارت کالای آتیهبازرگانيبازرگانیتهران56.3برنزین 3 ستاره
پرشیا خودروبازرگانيخودروسازیتهران56.2برنزین 3 ستاره
پورا طببازرگانيبازرگانیتهران56.12برنزین 3 ستاره
پروتئین آرمان جنوب- تحفهتوليديصنایع غذاییسیستان و بلوچستان56.05برنزین 3 ستاره
تولیدی بازرگانی مهاتوليديمعادنتهران56.05برنزین 3 ستاره
تولیدی در پلاستیک تهرانتوليديلاستیک و پلاستیکتهران56.02برنزین 3 ستاره
ریواتدبیر (RTC)بازرگانيبازرگانیتهران56برنزین 3 ستاره
فارماشیمیتوليديمحصولات شیمیاییتهران55.94برنزین 3 ستاره
تولیدی صنعتی فسفرایرانتوليديکانی غیر فلزیتهران55.9برنزین 2 ستاره
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیاپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران55.8برنزین 3 ستاره
صنایع فلزی پیشرو ساخت استرآبادتوليديفلزات اساسیگلستان55.74برنزین 3 ستاره
پلیمر طلایی یزدتوليديلاستیک و پلاستیکیزد55.7برنزین 3 ستاره
طراحی و ساخت قطعات صنايع ايرانتوليديساخت قطعات خودروتهران55.56برنزین 3 ستاره
آلفا نیرو توستوليديخدمات فنی و مهندسیخراسان رضوی55.35برنزین 3 ستاره
پرنگ فامتوليديمنسوجاتگیلان55.3برنزین 3 ستاره
صنایع چوب خزر کاسپینتوليديمحصولات چوبیمازندران55.26برنزین 2 ستاره
ایران ممکوبازرگانيبازرگانیتهران55.25برنزین 3 ستاره
فولمنتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران55.2برنزین 3 ستاره
شکوه نادیتوليديصنایع غذاییگیلان55.1برنزین 3 ستاره
آرد تک کرجتوليديصنایع غذاییالبرز55.1برنزین 3 ستاره
آرمان تندرستبازرگانيبازرگانیخوزستان55.1برنزین 3 ستاره
بهترین های پزشکی پارسبازرگانيبازرگانیتهران55برنزین 2 ستاره
صنایع واشرسازی بهتاتوليديمحصولات فلزیخوزستان54.9برنزین 2 ستاره
تولیدی آرد دارانتوليديصنایع غذاییالبرز54.8برنزین 2 ستاره
تولیدات شیمیایی و کشاورزی گیاهتوليديمحصولات شیمیاییالبرز54.75برنزین 2 ستاره
تولیدی و صنعتی پویا پلیمر سهندتوليديلاستیک و پلاستیکتهران54.75برنزین 2 ستاره
سردریزانبازرگانيلوازم خانگیتهران54.7برنزین 2 ستاره
تامين تابلو اشتهاردتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیالبرز54.65برنزین 2 ستاره
مدیریت تجهیزات پزشکی ایرانبازرگانيبازرگانیتهران54.6برنزین 2 ستاره
گسترش خدمات ماتریسبازرگانيساخت وسایل ارتباطیتهران54.52برنزین 2 ستاره
نوید زرشیمیبازرگانيمحصولات شیمیاییتهران54.4برنزین 2 ستاره
فرما طببازرگانيمواد و محصولات داروییتهران54.3برنزین 2 ستاره
فانوس دشت تجارت قزوینبازرگانيبازرگانیتهران54.2برنزین 2 ستاره
سیستم های پیشگام هوشمند ایرانیانبازرگانيساخت وسایل ارتباطیتهران54.2برنزین 2 ستاره
فیلتر کاجتوليديساخت قطعات خودروتهران54.1برنزین 2 ستاره
گسترش الكترونيك مبين ايرانخدماتيبازرگانیتهران54.05برنزین 2 ستاره
پروتئین گستر سیناتوليديصنایع غذاییآذربایجان غربی54.05برنزین 2 ستاره
آرمه نوپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران54برنزین 2 ستاره
تجهیزاتی گازسوتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران53.9برنزین 2 ستاره
ماکادام شرقپيمانكاريفراورده های نفتیتهران53.9برنزین 2 ستاره
تولیدی صنعتی و شیمیایی رنگ آورتوليديمحصولات شیمیاییتهران53.8برنزین 2 ستاره
بین المللی کار آوران شرقبازرگانيمحصولات شیمیاییتهران53.75برنزین 2 ستاره
هامون نایزهتوليديفولاداصفهان53.7برنزین 2 ستاره
مجتمع كارخانجات سوربن شمالتوليديصنایع غذاییمازندران53.68برنزین 2 ستاره
گلبیدخدماتيبازرگانیتهران53.6برنزین 2 ستاره
لوازم طبی ایرانتوليديمواد و محصولات داروییگیلان53.45برنزین 2 ستاره
توليدي و صنعتي عقاب افشانتوليديخودروسازیسمنان53.4برنزین 2 ستاره
بازرگانی پلی اکریل اصفهانبازرگانيبازرگانیاصفهان53.4برنزین 2 ستاره
عایق خودرو توستوليديساخت قطعات خودروخراسان رضوی53.4برنزین 2 ستاره
زرجین بافتتوليديمنسوجاتتهران53.35برنزین 2 ستاره
فنی و مهندسی توسعه بابکانتوليديماشین آلات و تجهیزاتکرمان53.3برنزین 2 ستاره
چای شهرزادتوليديصنایع غذاییتهران53.2برنزین 2 ستاره
آریا رزینتوليديمحصولات شیمیاییالبرز53.05برنزین 2 ستاره
صنعتي تيان گاز استيلتوليديلوازم خانگیتهران53.05برنزین 2 ستاره
کوشان فارمدبازرگانيمواد و محصولات داروییتهران53.05برنزین 2 ستاره
پاکان پلاستکارتوليديلاستیک و پلاستیکتهران53برنزین 2 ستاره
داده های رسابازرگانيبازرگانیتهران52.77برنزین 2 ستاره
تجهیزات انتقال برق پارستوليديماشین آلات و دستگاه های برقیاصفهان52.7برنزین 2 ستاره
تولیدی شیرآلات بهداشتی سهند افشان آذرتوليديلوازم خانگیتهران52.7برنزین 2 ستاره
آسان موتوربازرگانيماشین آلات و تجهیزاتتهران52.7برنزین 2 ستاره
ارتباطات کاسپین ورناتوليديساخت وسایل ارتباطیتهران52.67برنزین 2 ستاره
تجهيز نيروي زنگانتوليديفراورده های نفتیزنجان52.6برنزین 2 ستاره
فتحی الماستوليديماشین آلات و دستگاه های برقیالبرز52.6برنزین 2 ستاره
نام آوران جلوه پارستوليديمنسوجاتالبرز52.5برنزین 2 ستاره
زمزم ایرانتوليديصنایع غذاییتهران52.5برنزین 2 ستاره
شمیم پژوهشتوليديساخت قطعات خودروتهران52.2برنزین 2 ستاره
گروه صنعتی آب لولهتوليديصنعت ساختماناصفهان52.17برنزین 2 ستاره
کارخانجات پلاسکو کار سایپاتوليديساخت قطعات خودروتهران52.1برنزین 2 ستاره
گسترش ارتباطات بهدادتوليديخدمات فنی و مهندسیتهران52.1برنزین 2 ستاره
افرند کالا سازهتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران52.07برنزین 2 ستاره
مدیسا طب درمانبازرگانيبازرگانیتهران52.05برنزین 2 ستاره
پلی ورد ارستوليديلاستیک و پلاستیکآذربایجان شرقی52برنزین 2 ستاره
نوآوری زیستی گویاتوليديمواد و محصولات داروییالبرز51.92سیمین 2 ستاره
شیمیایی منتوليديمحصولات شیمیاییتهران51.9برنزین 2 ستاره
وتاکتوليديمواد و محصولات داروییکرمان51.9برنزین 2 ستاره
فرا طب جراحبازرگانيبازرگانیتهران51.85برنزین 2 ستاره
داروسازی تسنیمتوليديمواد و محصولات داروییتهران51.6برنزین 2 ستاره
چینی مرجانتوليديکانی غیر فلزیقزوین51.5برنزین 2 ستاره
پخش پدیده پایداربازرگانيصنایع غذاییتهران51.5برنزین 2 ستاره
داروسازی مهر داروتوليديمواد و محصولات داروییتهران51.45برنزین 2 ستاره
تجهیزات پزشکی آریا حکیمبازرگانيبازرگانیتهران51.43برنزین 2 ستاره
دانا گامتوليديمحصولات شیمیاییسمنان51.43برنزین 2 ستاره
پويش گستر صنعتپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران51.33برنزین 2 ستاره
توليدي موتور گيربكس و اكسل سايپا- مگاموتورتوليديساخت قطعات خودروتهران51.3برنزین 2 ستاره
معادن سنگ آهن احیا سپاهانتوليديمعادناصفهان51.25برنزین 2 ستاره
کاشی تکسرامتوليديکاشی و سرامیکاصفهان51.23برنزین 2 ستاره
ماشین سازی نیرومحرکهتوليديماشین آلات و تجهیزاتقزوین51.2برنزین 2 ستاره
ستاره نادیتوليديصنایع غذاییگیلان51.2برنزین 2 ستاره
مهندسی صنایع اشتعال اراکتوليديماشین آلات و تجهیزاتمرکزی51.15برنزین 2 ستاره
فرآیند سازان آرینبازرگانيبازرگانیتهران51.12برنزین 2 ستاره
نصر نوین گلستانتوليديصنایع غذاییگلستان51.1برنزین 2 ستاره
گروه صنعتی پاد رعدتوليديصنعت ساختمانالبرز51برنزین 2 ستاره
فروش و خدمات پس از فروش مدیران خودروبازرگانيخودروسازیالبرز51برنزین 2 ستاره
پایا رزینتوليديلاستیک و پلاستیکاصفهان50.87برنزین 2 ستاره
فولاد امیرکبیر خزرتوليديفولادگیلان50.82برنزین 2 ستاره
فولاد پروفيل مشهدتوليديفولادخراسان رضوی50.8برنزین 2 ستاره
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلادبازرگانيبازرگانیتهران50.8برنزین 2 ستاره
اتصال استیل همابازرگانيساخت قطعات خودروتهران50.75برنزین 2 ستاره
فن آوری فراساحلی دلتاپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران50.65برنزین 2 ستاره
پلیمر گستر شرقتوليديلاستیک و پلاستیکسمنان50.47برنزین 2 ستاره
نور بهینه گستر خاورمیانهتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران50.4برنزین 2 ستاره
پروشات در مرکزیتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیمرکزی50.32برنزین 2 ستاره
دانا پترو ریگ کیشخدماتيفراورده های نفتیهرمزگان50.25برنزین 2 ستاره
سازنده مخازن تحت فشار كاوشتوليديمحصولات فلزیقزوین50.2برنزین 2 ستاره
طراحی مهندسی فرانگر صنعتخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهران50.15برنزین 2 ستاره
مهر گستر تامين داروبازرگانيبازرگانیتهران50.15برنزین 2 ستاره
ماد کیمیا فرایندپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران50.13برنزین 2 ستاره
گل داروتوليديمحصولات آرایشی بهداشتیاصفهان50.1برنزین 2 ستاره
صنايع پزشكي فارمدتوليديمواد و محصولات داروییتهران50.07برنزین 2 ستاره
صنعت سازه ثمینخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهران50برنزین 1 ستاره
کیمیا فامتوليديمواد و محصولات داروییتهران49.98برنزین 1 ستاره
ارس بوشهرتوليديمحصولات کاغذیبوشهر49.98برنزین 1 ستاره
بین المللی عسل دارو کیشبازرگانيمواد و محصولات داروییهرمزگان49.9برنزین 1 ستاره
داروسازی کیش مدیفارمتوليديمواد و محصولات داروییتهران49.8برنزین 1 ستاره
مهندسی صنایع برق آذر کلیدتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیآذربایجان شرقی49.8برنزین 1 ستاره
مهندسین مشاور صنایع غذایی بهین آزما شیرازبازرگانيبازرگانیفارس49.7برنزین 1 ستاره
بازرگانی بین المللی تبادل تدارک کالابازرگانيبازرگانیتهران49.55برنزین 1 ستاره
پروفیل سازی جباریتوليديفولاداصفهان49.5برنزین 1 ستاره
ساحل صید کنارک- تحفهتوليديصنایع غذاییسیستان و بلوچستان49.5برنزین 1 ستاره
فر آذینتوليديمبلمان و لوازم اداریتهران49.45برنزین 1 ستاره
بازرگانی و فناوری آروین پژوهان نوربازرگانيبازرگانیتهران49.4برنزین 1 ستاره
پارس ایران نوینتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران49.35برنزین 1 ستاره
شيميايي پارس زئولايتتوليديمحصولات شیمیاییقزوین49.23برنزین 1 ستاره
آدونیس کیشبازرگانيبازرگانیتهران49.2برنزین 1 ستاره
نمانور آسیاتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران49برنزین 1 ستاره
پیرامون پالایپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران48.8برنزین 1 ستاره
علیرضا جرقی عراقیبازرگانيبازرگانیتهران48.8برنزین 1 ستاره
طراحان تجهيزات صنعتي پیشگامتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران48.79برنزین 1 ستاره
تولیدی بهداشتی جاوید -ایوانتوليديمحصولات آرایشی بهداشتیالبرز48.7برنزین 1 ستاره
ساختمانی ستتوليديصنعت ساختمانتهران48.66برنزین 1 ستاره
نوآوران برق آرياتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران48.5برنزین 1 ستاره
لایف برد پارسهبازرگانيبازرگانیتهران48.22برنزین 1 ستاره
بازرگانی ارمغان مهر سیرتبازرگانيبازرگانیتهران48.2برنزین 1 ستاره
کیمیا گستران سپهرتوليديمحصولات شیمیاییتهران48.13برنزین 1 ستاره
لجورهیدرولیکتوليديماشین آلات و تجهیزاتمرکزی48.1برنزین 1 ستاره
پترو انرژي درسا - پدكوخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهران48.08برنزین 1 ستاره
آرین بسپار زنده رود - آرین پایپتوليديلاستیک و پلاستیکاصفهان48.07برنزین 1 ستاره
کیوان عریضیبازرگانيبازرگانیاصفهان47.95برنزین 1 ستاره
خرمانتوليديمواد و محصولات داروییلرستان47.9برنزین 1 ستاره
صنایع نورد میلاد یزدتوليديفولادیزد47.9برنزین 1 ستاره
كشتارگاه صنعتی طيورسپيدان آملتوليديصنایع غذاییمازندران47.8برنزین 1 ستاره
توليدي آذرسنگ سرختوليديمعادنتهران47.8برنزین 1 ستاره
ستاره یخی آسیاتوليديصنایع غذاییفارس47.7برنزین 1 ستاره
سپاهان دانه پارسیانبازرگانيتولیدات کشاورزیاصفهان47.7برنزین 1 ستاره
ارکان گازتوليديفراورده های نفتیمرکزی47.7برنزین 1 ستاره
آریان بارزبازرگانيبازرگانیتهران47.6برنزین 1 ستاره
تولیدی و خدماتی تجارت ستاره ایرانبازرگانيبازرگانیتهران47.6برنزین 1 ستاره
توليدي لوله هاي دو جداره قدرتوليديلاستیک و پلاستیکمرکزی47.48برنزین 1 ستاره
فناوری ارتباطات نوری امین-فاناتوليديساخت وسایل ارتباطیتهران47.36برنزین 1 ستاره
تجهیز یارانبازرگانيبازرگانیتهران47.35برنزین 1 ستاره
توسعه خدمات الکترونیکی آدونیسپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران47.28برنزین 1 ستاره
عدنان موسی پوربازرگانيبازرگانیخوزستان47.2برنزین 1 ستاره
فرآورده های غذایی آذر نوش شکوفهتوليديصنایع غذاییتهران47برنزین 1 ستاره
پكاشيميتوليديمحصولات شیمیاییتهران47برنزین 1 ستاره
داروسازی و مکمل های غذایی - حیاتی کارنتوليديمواد و محصولات دارویییزد46.8برنزین 1 ستاره
آسیا ژولهتوليديمحصولات شیمیاییآذربایجان شرقی46.65برنزین 1 ستاره
گروه صنعتی بهمن گسترش کیانخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهران46.6برنزین 1 ستاره
نیک مهر عمرانیبازرگانيبازرگانیهرمزگان46.5برنزین 1 ستاره
ارمغان تجارت اسپادانابازرگانيبازرگانیتهران46.45برنزین 1 ستاره
تولیدی و صنعتی بایا توستوليديساخت قطعات خودروخراسان رضوی46.35برنزین 1 ستاره
صادراتی پرسوييسبازرگانيبازرگانیالبرز46.31برنزین 1 ستاره
حفاری دانا کیشخدماتيفراورده های نفتیهرمزگان46.3برنزین 1 ستاره
صنایع فرش افشار زرینه میاندوآبتوليديمنسوجاتآذربایجان غربی46.3برنزین 1 ستاره
كمپرسور سازي تبريزتوليديماشین آلات و تجهیزاتآذربایجان شرقی46.25برنزین 1 ستاره
تولیدی شیمی پوشش کالاتوليديمحصولات شیمیاییتهران46.25برنزین 1 ستاره
پتروساخت چهلستونتوليديخدمات فنی و مهندسیاصفهان46.1برنزین 1 ستاره
ارس تابانتوليديمحصولات شیمیاییگلستان46.1برنزین 1 ستاره
هنر تجارت پارسیانبازرگانيبازرگانیتهران46.1برنزین 1 ستاره
نوا بهداشتتوليديمحصولات کاغذیبوشهر46.05برنزین 1 ستاره
صنایع شیمیایی خودرنگتوليديمحصولات شیمیاییاصفهان46برنزین 1 ستاره
نور صرام پویاتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران45.95برنزین 1 ستاره
پارس ماهان اسیابازرگانيبازرگانیتهران45.8برنزین 1 ستاره
مهندسی حفار چاه جنوبتوليديخدمات فنی و مهندسیالبرز45.8برنزین 1 ستاره
ساختمانی گلرنگ سازهپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران45.78برنزین 1 ستاره
گهر کالای نوین شرقبازرگانيبازرگانیخراسان رضوی45.77برنزین 1 ستاره
مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایرانتوليديمحصولات شیمیاییاصفهان45.76برنزین 1 ستاره
نورد و لوله صفاتوليديفلزات اساسیمرکزی45.7برنزین 1 ستاره
مهندسی صنعتی نوین فن آور احیاپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران45.7برنزین 1 ستاره
فاوا موجخدماتيساخت وسایل ارتباطیتهران45.65برنزین 1 ستاره
پترو آرتونتوليديخدمات فنی مهندسی خودروخوزستان45.65برنزین 1 ستاره
تدبیر اندیش ایرانیانبازرگانيمواد و محصولات داروییتهران45.57برنزین 1 ستاره
فرآورده های پویش داروتوليديمواد و محصولات داروییتهران45.55برنزین 1 ستاره
شاهسوند زرینتوليديصنایع غذاییخراسان رضوی45.5برنزین 1 ستاره
ایراندارتوليديلاستیک و پلاستیکتهران45.5برنزین 1 ستاره
سنگر کارتوليديلوازم خانگیسمنان45.3برنزین 1 ستاره
مرمرین سنگ کسریپيمانكاريمعادنزنجان45.27برنزین 1 ستاره
جهان ستاره آریاتوليديصنایع غذاییالبرز45.25برنزین 1 ستاره
لعرانتوليديلوازم خانگیسمنان45.2برنزین 1 ستاره
آینده سازان فولاد البرزتوليديفولادتهران45.2برنزین 1 ستاره
صنایع روی خمسهتوليديمعادنزنجان45.17برنزین 1 ستاره
سینا کلونتوليديمواد و محصولات داروییالبرز45.1برنزین 1 ستاره
فنی ساختمانی سازه های تک ایستا جنوبپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیفارس45.05برنزین 1 ستاره
جهان فعالیتبازرگانيبازرگانیتهران45برنزین 1 ستاره
آلفا پاک ایرانتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران45برنزین 1 ستاره
ایران اگزوزتوليديساخت قطعات خودروزنجان44.85برنزین 1 ستاره
فردیس نیرو شیرازپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیفارس44.84برنزین 1 ستاره
تحقیقاتی مهندسی توفيق داروتوليديمواد و محصولات داروییالبرز44.78برنزین 1 ستاره
رویا پلاستیک کردستانتوليديلاستیک و پلاستیککردستان44.7برنزین 1 ستاره
هوورراشتوليديصنایع غذاییبوشهر44.7برنزین 1 ستاره
صنایع شیمیایی احد فخیمتوليديمحصولات شیمیاییتهران44.7برنزین 1 ستاره
مهندسی آبادگران مارگونخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهران44.69برنزین 1 ستاره
ساختمانی ژیانپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران44.65برنزین 1 ستاره
کاشی یزد سرام کویر یزدتوليديکاشی و سرامیکیزد44.55برنزین 1 ستاره
تکران‌مبرد - ایستکولتوليديلوازم خانگیتهران44.4برنزین 1 ستاره
دارو و درمان افق جمبازرگانيمواد و محصولات داروییتهران44.4برنزین 1 ستاره
خدمات فولاد سدیدبازرگانيفولادتهران44.3برنزین 1 ستاره
مهندسین رایانه ساز جاویدتوليديساخت وسایل ارتباطیتهران44.18برنزین 1 ستاره
آرد ماناتوليديصنایع غذاییتهران44.15برنزین 1 ستاره
شهابتوليديلوازم خانگیتهران44.14برنزین 1 ستاره
ایمان مهرتوليديمواد و محصولات داروییتهران44.1برنزین 1 ستاره
سپهر کویر یزدتوليديلاستیک و پلاستیکیزد44.07برنزین 1 ستاره
دنا صنعت یاسوجتوليديفلزات اساسیکهگیلویه و بویراحمد44.07برنزین 1 ستاره
پارسا پلیمر شریفتوليديمحصولات شیمیاییقزوین44.05برنزین 1 ستاره
تولید لوله و پوشش سلفچگانتوليديفولادقم43.88برنزین 1 ستاره
نیک پلیمر کردستانتوليديفولادکردستان43.84برنزین 1 ستاره
خاوران الیاف پارسیانتوليديمنسوجاتخراسان رضوی43.8برنزین 1 ستاره
تولیدی و شیمیایی ایران شرکابازرگانيمحصولات شیمیاییتهران43.78برنزین 1 ستاره
بین المللی کوشا نسیم سبلانبازرگانيبازرگانیتهران43.73برنزین 1 ستاره
آذر آوندتوليديفولادآذربایجان شرقی43.7برنزین 1 ستاره
پارس موازینتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران43.55برنزین 1 ستاره
دایکلتوليديبازرگانیتهران43.5برنزین 1 ستاره
تولیدی فراورده های لبنی گلستان صباحتوليديصنایع غذاییگلستان43.45برنزین 1 ستاره
کیمیا آرا هرمخدماتيمواد و محصولات داروییتهران43.4برنزین 1 ستاره
پارس اتیلن کیشتوليديلاستیک و پلاستیکخوزستان43.38برنزین 1 ستاره
رهرو ماشین کویرپيمانكاريماشین آلات و تجهیزاتکرمان43.3برنزین 1 ستاره
تانگیرانتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران42.95برنزین 1 ستاره
پخش رازیخدماتيصنعت پخشتهران42.8برنزین 1 ستاره
حفاری ایراندشت کاشانخدماتيماشین آلات و دستگاه های برقیاصفهان42.77برنزین 1 ستاره
بازرگانی هفت راه آبیبازرگانيبازرگانیتهران42.75برنزین 1 ستاره
سپهر منورتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهران42.73برنزین 1 ستاره
شركت سلسله آب حيات كرمان - سهامي عامتوليديفولادتهران42.72برنزین 1 ستاره
توسعه تجارت بین‌المللی زرین پرشیا امیدبازرگانيسرمایه گذاریتهران42.7برنزین 1 ستاره
بازرگانی درشیمی مرجانبازرگانيبازرگانیتهران42.68برنزین 1 ستاره
بین المللی سارنگ تدارکتوليديصنایع غذاییتهران42.55برنزین 1 ستاره
ذوب بریستوليديمحصولات فلزیتهران42.55برنزین 1 ستاره
تولیدی لوازم خانگی نانیواتوليديلوازم خانگیتهران42.5برنزین 1 ستاره
تسمه نقاله ایرانخدماتيماشین آلات و تجهیزاتتهران42.45برنزین 1 ستاره
خدمات آواژنگخدماتيساخت وسایل ارتباطیتهران42.33برنزین 1 ستاره
تولیدی لطیف گستر دیباتوليديمحصولات آرایشی بهداشتیتهران42.3برنزین 1 ستاره
ماهان صنعت آریاپيمانكاريماشین آلات و تجهیزاتتهران42.3برنزین 1 ستاره
آسیا گلدمنبازرگانيمواد و محصولات داروییتهران42.15برنزین 1 ستاره
نورمحمد کسلخهبازرگانيبازرگانیگلستان42.1برنزین 1 ستاره
گسترش خدمات بازرگانی بهسازبازرگانيبازرگانیتهران41.85برنزین 1 ستاره
پرند داروبازرگانيبازرگانیتهران41.81برنزین 1 ستاره
آذر پاسيلوپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران41.72برنزین 1 ستاره
هوا ابزار تهرانتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران41.7برنزین 1 ستاره
تاوسگالبازرگانيمواد و محصولات داروییگیلان41.65برنزین 1 ستاره
نیل بتن تهرانپيمانكاريصنعت ساختمانتهران41.6برنزین 1 ستاره
اسپیدادبازرگانيبازرگانیتهران41.6برنزین 1 ستاره
سینا راد کالابازرگانيبازرگانیتهران41.6برنزین 1 ستاره
کاریزابتوليديمحصولات شیمیاییتهران41.55برنزین 1 ستاره
مهر آشکار گستربازرگانيبازرگانیتهران41.5برنزین 1 ستاره
ابزار طب آسمانبازرگانيمواد و محصولات داروییتهران41.5برنزین 1 ستاره
تدارک صنایع بسته بندی سیاوشان البرزبازرگانيبازرگانیتهران41.45برنزین 1 ستاره
جهان همتا سیکلت بنابتوليديخودروسازیآذربایجان شرقی41.45برنزین 1 ستاره
مجیب اکسیربازرگانيبازرگانیتهران41.4برنزین 1 ستاره
پترو آهن فردوسبازرگانيبازرگانیتهران41.4برنزین 1 ستاره
مظفر صنعت صبابازرگانيبازرگانیتهران41.38برنزین 1 ستاره
کیفیت گسترش آریاخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهران41.38برنزین 1 ستاره
پل سلامت ایرانیانبازرگانيمواد و محصولات داروییالبرز41.3برنزین 1 ستاره
نوید تجارت قرن 21بازرگانيبازرگانیتهران41.3برنزین 1 ستاره
مهندسي كنترلهاي صنعتي حنیفتوليديخدمات فنی و مهندسیتهران41.3برنزین 1 ستاره
مصطفی کوپاییبازرگانيبازرگانیاصفهان41.25برنزین 1 ستاره
آذرسینامدبازرگانيمواد و محصولات داروییتهران41.25برنزین 1 ستاره
قطران کاوه پارستوليديفراورده های نفتیتهران41.25برنزین 1 ستاره
تولیدی دارویی بهداشتی لیوارتوليديمواد و محصولات داروییتهران41.22برنزین 1 ستاره
فنی و مهندسی انرژی کویر پایاپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهران41.2برنزین 1 ستاره
ویستا جهانپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیکرمان41.18برنزین 1 ستاره
پردازان سیستم نماد آرمان - پسنابازرگانيخدمات فنی و مهندسیتهران41.17برنزین 1 ستاره
تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجانتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیکرمان41.16برنزین 1 ستاره
آداک فن آوری مانیاخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهران41.15برنزین 1 ستاره
زیست اندیش پیشگامبازرگانيبازرگانیتهران41.15برنزین 1 ستاره
عصر یکتا پیمانتوليديصنایع غذاییتهران41.13برنزین 1 ستاره
آرا پژوهشتوليديمواد و محصولات داروییتهران41.1برنزین 1 ستاره
رنگ و رزين خوشتوليديمحصولات شیمیاییتهران41.03برنزین 1 ستاره
توسعه نیروگاههای دیزلی پارسیانتوليديخدمات فنی و مهندسیتهران39.53عادی
بین المللی هستی دارو درمانبازرگانيمواد و محصولات داروییالبرز38.5عادی
صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز - امیگاتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهران38.45عادی
سوپیشیبازرگانيبازرگانیتهران38عادی
پالايش و انرژي شمالغرب آرکاتوليديفراورده های نفتیآذربایجان شرقی37.8عادی
کاشی یاس سرام میبدتوليديکاشی و سرامیکیزد37.13عادی
ریتا ایلیا کیشبازرگانيبازرگانیهرمزگان36.65عادی
حمل و نقل بين المللي ترنم تبريزبازرگانيحمل و نقلآذربایجان شرقی35.75عادی
فرآوري معدني اپال کاني پارستوليديمعادنتهران35.5عادی
درمان یار آنیبازرگانيبازرگانیتهران35.2عادی
تهران مارالتوليديتولیدات پتروشیمیتهران35.13عادی
آلومرادتوليديفلزات اساسیقزوین35.1عادی
پدیده گستران غرببازرگانيمعادنتهران34.7عادی
هامون شیر سلماستوليديصنایع غذاییآذربایجان غربی34.23عادی
حدید گستر سیرجانبازرگانيمعادنتهران34.1عادی
مهرکام تجهیزبازرگانيبازرگانیتهران34عادی
دالین مهر -بینگوتوليديصنایع غذاییتهران33.93عادی
روغن صنعتی جنوبتوليديفراورده های نفتیتهران32.5عادی
ماد خودرو دیزلتوليديخدمات فنی مهندسی خودروتهران31.75عادی
صنایع لنت پارسیان پیشروتوليديساخت قطعات خودروالبرز30.9عادی
ندا پویش طبخدماتيمواد و محصولات داروییتهران30.9عادی
نهال صبح امیدبازرگانيبازرگانیتهران30.5عادی
اوان نوش داروبازرگانيمواد و محصولات داروییتهران30.35عادی
فرش ستاره افشارتوليديمنسوجاتآذربایجان غربی30.3عادی
بین المللی تک چهره دارو درمانبازرگانيمواد و محصولات داروییتهران30.2عادی
پارس تک رختوليديمواد و محصولات داروییخراسان رضوی30.2عادی
پتروشیمی شهید رسولیتوليديتولیدات پتروشیمیخوزستان29.9عادی
گهر دانه شرقتوليديتولیدات کشاورزیخراسان رضوی29.66عادی
اسپرلوس اهورابازرگانيبازرگانیتهران29.5عادی
توسعه صادرات کویرتوليديصنایع غذاییقم29.2عادی
خدمات بازرگانی کوثر نوین مهرگان کویر یزدخدماتيبازرگانییزد29.1عادی
بافتسانتوليديمنسوجاتهمدان28.67عادی
پارس گرانیت رفسنجانتوليديکانی غیر فلزیکرمان28.6عادی
پترو صنعت اصفهانخدماتيخدمات فنی و مهندسیاصفهان28.52عادی
گروه بازرگانی توسعه تجارت-تکساپيمانكاريبازرگانیتهران28.4عادی
مهدی چلیک رازیتوليديمحصولات شیمیاییاصفهان28.2عادی
دانیال کاربازرگانيلوازم خانگیتهران28.04عادی
زنجان نخجیرتوليديمنسوجاتزنجان26.95عادی
پترو زیست البرزبازرگانيمحصولات شیمیاییتهران26.18عادی
بین المللی مباشرین خاورمیانهبازرگانيبازرگانیتهران25.8عادی
بازرگاني جبل دماوند صبابازرگانيبازرگانیتهران25.8عادی
نوآوري پزشكي آرتيمانبازرگانيبازرگانیتهران25.7عادی
تچرا داروبازرگانيمواد و محصولات داروییتهران25.57عادی
اف و جی منطقه آزاد چابهارتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیسیستان و بلوچستان25.44عادی
مهندسی مشاور پونل ماهان کرمانخدماتيخدمات فنی و مهندسیکرمان25.23عادی
فولاد غرب اسیاتوليديفولادقم24.72عادی
كيميا صنعت جهان فناورتوليديمحصولات شیمیاییتهران23.62عادی
داروسازي آتي فارمدتوليديمواد و محصولات داروییالبرز23.6عادی
مجتمع فولاد البرز غربتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیزنجان23عادی
آتین مهر فرهادبازرگانيبازرگانیتهران22.8عادی
صنایع بسته بندی پویا نگار اصفهانتوليديمحصولات فلزیاصفهان21.56عادی
اطلس جین بافتتوليديمنسوجاتتهران18.4عادی
افلاک خایدالو لرستانبازرگانيبازرگانیلرستان15عادی
گودمن کیشبازرگانيبازرگانیتهران8.92عادی
سيمان شاهرودتوليديسیمانآذربایجان شرقیدرحال رتبه بندی-
فولاد مبارکه اصفهانتوليديفولاداصفهاندر حال رتبه بندی-
پتروشیمی رازیتوليديتولیدات پتروشیمیهرمزگاندر حال رتبه بندی-
سنا دام پارستوليديصنایع غذاییتهراندر حال رتبه بندی-
سارانتوليديماشین آلات و تجهیزاتالبرزدر حال رتبه بندی-
گروه طلایی آریانبازرگانيبازرگانیآذربایجان غربیدر حال رتبه بندی-
سنگبري برش کوه محلاتتوليديمعادنمرکزیدر حال رتبه بندی-
شیشه بسته بندی تاکستانتوليديکانی غیر فلزیقزویندر حال رتبه بندی-
خوشگوار مشهدتوليديصنایع غذاییخراسان رضویدر حال رتبه بندی-
کانسار خزرتوليديمعادنگلستاندر حال رتبه بندی-
صنايع کاشي و سراميک فرزادتوليديکاشی و سرامیکخراسان جنوبیدر حال رتبه بندی-
شير پاستوريزه پگاه اصفهانتوليديصنایع غذاییاصفهاندر حال رتبه بندی-
پیشتاز موتور توستوليديساخت قطعات خودروخراسان شمالیدر حال رتبه بندی-
کشت و صنعت تخت شيرينتوليديصنایع غذاییکرمانشاهدر حال رتبه بندی-
الیاف ابریشم ماهان دلیجانتوليديمنسوجاتمرکزیدر حال رتبه بندی-
رنگسازی باژاکتوليديمحصولات شیمیاییمرکزیدر حال رتبه بندی-
سیمان شرقتوليديسیمانخراسان رضویدر حال رتبه بندی-
فرایند بخارتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهراندر حال رتبه بندی-
گلنوشتوليديصنایع غذاییالبرزدر حال رتبه بندی-
کالای پتروشیمیتوليديمحصولات شیمیاییخوزستاندر حال رتبه بندی-
تامین صنایع و معادن سحردار پارسیانبازرگانيبازرگانیتهراندر حال رتبه بندی-
گسترش خطوط انرژی ایرانخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهراندر حال رتبه بندی-
مجتمع صنایع قائم رضاپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیاصفهاندر حال رتبه بندی-
فرایند تجهیز خاوربازرگانيبازرگانیتهراندر حال رتبه بندی-
چی چست گلوکزتوليديصنایع غذاییآذربایجان غربیدر حال رتبه بندی-
کشت و صنعت تکدانهتوليديصنایع غذاییآذربایجان شرقیدر حال رتبه بندی-
شركت راه اندازي و بهره برداري صنعت نفتپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیخوزستاندر حال رتبه بندی-
آریا گستر خلیج فارسخدماتيخدمات فنی و مهندسیهرمزگاندر حال رتبه بندی-
سوخت آماتوليديساخت قطعات خودروقزویندر حال رتبه بندی-
صنایع سلولزی ماریناسان - سافتلنتوليديمحصولات آرایشی بهداشتیتهراندر حال رتبه بندی-
ایده گستر درمانتوليديبازرگانیتهراندر حال رتبه بندی-
مشکفام فارستوليديمحصولات شیمیاییفارسدر حال رتبه بندی-
مهندسی آب و فاضلاب موجانپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهراندر حال رتبه بندی-
آب سان پالایشتوليديخدمات فنی و مهندسیتهراندر حال رتبه بندی-
ارتباطات پژواک صفیخدماتيساخت وسایل ارتباطیتهراندر حال رتبه بندی-
تامکارپيمانكاريماشین آلات و تجهیزاتاصفهاندر حال رتبه بندی-
پارس داروتوليديمواد و محصولات داروییتهراندر حال رتبه بندی-
تولیدی اندیشه صنعت سپاهانتوليديماشین آلات و تجهیزاتاصفهاندر حال رتبه بندی-
مدیریت تجارت بین المللی دانا سپندبازرگانيبازرگانیاصفهاندر حال رتبه بندی-
آذر سپید سپاهانتوليديکانی غیر فلزیاصفهاندر حال رتبه بندی-
نوارخارتوليديمنسوجاتیزددر حال رتبه بندی-
آلبالو رایانه سخت افزارخدماتيساخت وسایل ارتباطیتهراندر حال رتبه بندی-
پایا ذوب کاوهتوليديساخت قطعات خودرواصفهاندر حال رتبه بندی-
بیتا تجارتبازرگانيبازرگانیخراسان رضویدر حال رتبه بندی-
دانیال پتروخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهراندر حال رتبه بندی-
پارس ام سی استوليديماشین آلات و تجهیزاتتهراندر حال رتبه بندی-
صنایع تولیدی اصفهان مقدمتوليديلاستیک و پلاستیکاصفهاندر حال رتبه بندی-
کشت و صنعت عطران داروتوليديمواد و محصولات داروییاصفهاندر حال رتبه بندی-
موزاییک اتوماتیک میبدتوليديکاشی و سرامیکیزددر حال رتبه بندی-
برسیان داروبازرگانيبازرگانیتهراندر حال رتبه بندی-
پروفیل یزدتوليديفولادیزددر حال رتبه بندی-
شرکت نوآوران انرژی خاور میانهخدماتيبازرگانیتهراندر حال رتبه بندی-
نفت ری سانتوليديفراورده های نفتیتهراندر حال رتبه بندی-
آبرون الکترونیک سپاهانتوليديماشین آلات و تجهیزاتاصفهاندر حال رتبه بندی-
شیمی طب سینابازرگانيبازرگانیتهراندر حال رتبه بندی-
نیان الکترونیکتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیخراسان رضویدر حال رتبه بندی-
کیمیا پترو گاز ایلیاخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهراندر حال رتبه بندی-
سرمایه گذاری غدیرخدماتيسرمایه گذاریتهراندر حال رتبه بندی-
توان طب پیشروبازرگانيبازرگانیتهراندر حال رتبه بندی-
قاسم ایرانخدماتيصنعت پخشتهراندر حال رتبه بندی-
آردقدس رضویتوليديصنایع غذاییخراسان رضویدر حال رتبه بندی-
تامين تجهيزات نيتل پارسپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیفارسدر حال رتبه بندی-
آذر تاب جیتوليديماشین آلات و تجهیزاتاصفهاندر حال رتبه بندی-
فرانسوز يزدتوليديمحصولات شیمیایییزددر حال رتبه بندی-
ماشین های پخت نوژنتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهراندر حال رتبه بندی-
ویستا بستتوليديلاستیک و پلاستیکتهراندر حال رتبه بندی-
توسعه فن آوری پارس سیستم شرقخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهراندر حال رتبه بندی-
یزد لولهتوليديلاستیک و پلاستیکیزددر حال رتبه بندی-
پایالیوبازرگانيبازرگانیتهراندر حال رتبه بندی-
تولیدی صنعتی کفش گلسا پوشتوليديصنعت چرمیزددر حال رتبه بندی-
داده ورزی سدادخدماتيساخت وسایل ارتباطیتهراندر حال رتبه بندی-
بلند پایهپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهراندر حال رتبه بندی-
خوراک دام و طیور و آبزیان میلاد مهابادتوليديصنایع غذاییآذربایجان غربیدر حال رتبه بندی-
تولیدی و صنعتی عایق اصفهانتوليديمحصولات فلزیاصفهاندر حال رتبه بندی-
رسوبگيريتوليديمحصولات شیمیاییتهراندر حال رتبه بندی-
کولر هوایی آبانتوليديماشین آلات و تجهیزاتفارسدر حال رتبه بندی-
بهسان رشد آرینتوليديتولیدات کشاورزیتهراندر حال رتبه بندی-
سودای سبزخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهراندر حال رتبه بندی-
آذر شهاب تبریزتوليديکانی غیر فلزیآذربایجان شرقیدر حال رتبه بندی-
ارکان آرابازرگانيمواد و محصولات داروییتهراندر حال رتبه بندی-
ساختمانی دنا رهسازپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهراندر حال رتبه بندی-
اروم گوهر دانهتوليديصنایع غذاییآذربایجان غربیدر حال رتبه بندی-
گروه صنعتی لاوان- لاوان تابلوتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهراندر حال رتبه بندی-
بارز کلیدتوليديماشین آلات و دستگاه های برقیتهراندر حال رتبه بندی-
مهندسی و توسعه سروک آذرپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهراندر حال رتبه بندی-
مهندسی راهبرد سازهپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهراندر حال رتبه بندی-
آرگون صنعت سپاهانتوليديفولاداصفهاندر حال رتبه بندی-
سیمان دشتستانتوليديسیمانبوشهردر حال رتبه بندی-
توسعه صنعت انرژی هرمزان - هیدکوخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهراندر حال رتبه بندی-
پیشرو کوشان سپاهانتوليديماشین آلات و تجهیزاتاصفهاندر حال رتبه بندی-
سهیل اقتصادبازرگانيبازرگانیتهراندر حال رتبه بندی-
کارخانجات تولیدی شهید قندیتوليديماشین آلات و دستگاه های برقییزددر حال رتبه بندی-
تولیدی دام و طیور رومزتوليديصنایع غذاییخوزستاندر حال رتبه بندی-
تعاونی مرغداران گوشتی قمتوليديخوراک دام، طیور و آبزیانقمدر حال رتبه بندی-
لوله سازی اهوازتوليديفولادخوزستاندر حال رتبه بندی-
افزودنی های ایتوک فردابازرگانيبازرگانیتهراندر حال رتبه بندی-
قند نقش جهانتوليديقند و شکراصفهاندر حال رتبه بندی-
چشم انداز ارتباطبازرگانيساخت وسایل ارتباطیتهراندر حال رتبه بندی-
مجتمع توليد گوشت سحر مرغ كردانتوليديصنایع غذاییگلستاندر حال رتبه بندی-
بازرگانی قائم تجارت امینبازرگانيبازرگانیتهراندر حال رتبه بندی-
زرین رشد گلستانتوليديصنایع غذاییگلستاندر حال رتبه بندی-
آجر سفال سپهر اصفهانتوليديکانی غیر فلزیاصفهاندر حال رتبه بندی-
مادويخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهراندر حال رتبه بندی-
آقای سید مصطفی موسویبازرگانيبازرگانیخوزستاندر حال رتبه بندی-
مهندسین مشاور نامورانپيمانكاريخدمات فنی و مهندسیتهراندر حال رتبه بندی-
گلنان پوراتوستوليديصنایع غذاییتهراندر حال رتبه بندی-
آروین زیست داروبازرگانيمواد و محصولات داروییتهراندر حال رتبه بندی-
پترو آموت پویاتوليديمحصولات شیمیاییتهراندر حال رتبه بندی-
رادین فیدار فرداتوليديخوراک دام، طیور و آبزیانتهراندر حال رتبه بندی-
کاشی و سرامیک فخارتوليديکاشی و سرامیککرماندر حال رتبه بندی-
فولاد کرمانتوليديفولادکرماندر حال رتبه بندی-
آرنا حیات دانشبازرگانيمواد و محصولات داروییتهراندر حال رتبه بندی-
آمل جوجهتوليديخوراک دام، طیور و آبزیانمازندراندر حال رتبه بندی-
کاشی برلیان رفسنجانتوليديکاشی و سرامیککرماندر حال رتبه بندی-
مهندسی سازانخدماتيخدمات فنی و مهندسیفارسدر حال رتبه بندی-
پتروصنعت جنوبخدماتيخدمات فنی و مهندسیتهراندر حال رتبه بندی-
سیمان اردستانتوليديسیماناصفهاندر حال رتبه بندی-
گهرروش سیرجانخدماتيخدمات فنی و مهندسیکرماندر حال رتبه بندی-
فریکو - فرآورده های روغنی ایرانتوليديصنایع غذاییکرماندر حال رتبه بندی-
تکوین ساخته های فلزی کاراتوليديمحصولات فلزیتهراندر حال رتبه بندی-
کامکان ساخته های فلزی کاراتوليديمحصولات فلزیتهراندر حال رتبه بندی-
تله مکانیک ایرانبازرگانيبازرگانیتهراندر حال رتبه بندی-
اسپک(طراحی مهندسی و تامین قطعات صنایع پتروسیمی)خدماتيخدمات فنی و مهندسیتهراندر حال رتبه بندی-
گروه صنعتی منگانتوليديماشین آلات و تجهیزاتتهراندر حال رتبه بندی-
فن آوری آزمایشگاهیبازرگانيبازرگانیتهراندر حال رتبه بندی-
مهد امین کیانتوليديخوراک دام، طیور و آبزیانتهراندر حال رتبه بندی-
لبنیات و بستنی بهاران گلتوليديصنایع غذاییالبرزدر حال رتبه بندی-