وضعیت متقاضیان

اسامی شرکت هایی که در فروردین و اردیبهشت ماه ثبت نام کرده اند

1- شرکت  تجهیزات گاز سوز

2- شرکت اوزان

3- شرکت پلیمر کستر شرق

4- شرکت طب پلاستیک

5- …….

6-…….