سوالات متداول

1.     هدف از رتبه بندی چیست؟

1.ایجاد تمایز بین فعالان اقتصادی از طریق بکارگیری روشهای علمی و عادلانه رتبه بندی

2.تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی از طریق اطلاع رسانی مناسب از رتبه فعالان اقتصادی

3.فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به فعالان اقتصادی رتبه بندی شده

2.   معیارهای مورد نظر برای امتیاز دهی و امتیازات در نظر گرفته شده به چه نحو است؟

مدل رتبه بندی یک مدل همه جانبه 100 امتیازی است که در طراحی آن به موارد زیر توجه عمیقی شده است: توجه ویژه به نگاه سیستمی، نظام ها و مدل های بین المللی رتبه بندی، توجه ویژه به مقررات و قوانین داخلی، اهداف توسعه ای و افق 1404

در این مدل که یادگیری طراحان مدل از نظام های رتبه بندی بین المللی است بیش از 70 آیتم در حوزه های صلاحیت حرفه ای و اهلیت، عملکرد مالی، بازرگانی خارجی و مسوولیت پذیری اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد و به عنوان خروجی رتبه متقاضی را اعلام می نماید. اطلاعات كامل در خصوص معيار ها و شاخص هاي مورد نظر دررتبه بندي در سامانه رسمي طرح موجود مي باشد.

3.   چه کسانی می توانند در طرح رتبه بندی شرکت نمایند؟

تمامی فعالان اقتصادی اعم از حقوقی و حقیقی و شرکت های تعاونی که در حوزه بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی مشغول به فعالیت هستند و در زمان ارزیابی ها فعال بودن آن ها برای مرکز رتبه بندی  فعالان  اقتصادی محرز شود؛ امکان شرکت در این طرح را دارند.

(برای آشنایی با مدارک مورد نیاز به فرم ثبت نام رجوع شود).

4.   دسته بندی رتبه ها در مدل طراحی شده به چه ترتیب است؟

رتبه ها بر اساس  امتیاز کسب شده به: کارت زرين 100-81 کارت سيمين 80-61 کارت برنزین 60-41 کارت عادی 40-0

5.    نحوه ثبت نام در رتبه بندی به چه صورت است؟

با توجه به زمان بر بودن فرایند رتبه بندی و برای تسهیل فرایند و عدم تضییع حقوق متقاضیان محترم، اولویت انجام کار با متقاضیانی است که ثبت نام خود را زودتر قطعی نموده اند. تاریخ  دریافت فیش واریزی در سامانه به عنوان مبنای شروع فرایند رتبه بندی محصوب خواهد شد. برای این کارمتقاضيان مي توانند با مراجعه به قسمت ثبت نام و دريافت فرم شماره 1 و بررسی تعداد شاغلین سازمان خود با جدول تعرفه خدمات، وجه ثبت نام را به شماره حساب جاری 8062741336 به شناسه واریز 1032088388773  بانک ملت شعبه ی وزارت نفت به نام مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران واریز و پس از تكميل مدارك، مدارك را به دبيرخانه رتبه بندي فعالان اقتصادی ارسال نمايند.

6.   چه مدت طول می کشد تا نتایج رتبه بندی اعلام گردد؟

از زمانی که فیش واریزی متقاضی در سیستم مرکز شناسایی می گردد متقاضی می بایست مستندات خود را حداکثر طی 1 ماه کاری در اختیار مرکز قرار داده و طبق آیین نامه داخلی مرکز پرونده متقاضی حداکثر طی 3 ماه بررسی و رتبه صادر گردد

7 .    تعرفه ثبت نام برای رتبه بندی چقدر است و این هزینه بابت چه دریافت می شود؟

برای اطلاع از تعرفه ارایه خدمات رتبه بندی به این بخش مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است که در صورت لزوم به صحه گذاری اطلاعات توسط ارزیاب هزینه های سفر به سایت و اقامت به صورت جداگانه بر عهده متقاضی خواهد بود.

همچنین برای آگاهی از خدمات قابل ارایه در ازای تعرفه دریافتی به این بخش مراجعه نمایید. 

8.   گزارش مربوط به صادرات و واردات به چه نحوي بايد باشد؟

اين گزارش بايدحاوي دو مورد اساسي باشد:1. ارزش ريالي و ارزي صادرات و واردات شركت طي سه سال اخير2. كد تعرفه كالا هاي وارداتي و صادراتي شركت در اين بازه زماني . خاطر نشان ميشود كد تعرفه، كد 8 رقمي است كه در برگه سبز هاي گمركي در آیتم 33 آن موجود ميباشد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به قسمت مدارك مورد نياز در سايت مراجعه گردد.

9. اگر متقاضی داراي هيچگونه دعاوي و يا مورد حقوقي نباشد چه اقدامي بايد انجام دهد؟

متقاضی بايد يك گزارش رسمي با مهر و امضا مدير عامل در اين مورد به دبيرخانه ارائه دهد.

10. در صورت اعتراض به رتبه چه اقداماتی می توان صورت داد؟

 چنانچه متقاضی احساس کند تعدادی از فاکتورهای اساسی در فرآیند در نظر گرفته نشده اند می تواند ظرف ده روز مدارکی از این فاکتورها را همراه با درخواست تجدید نظر و پرداخت 70 درصد هزینه رتبه بندی اولیه ارسال کند. هیئت داوران پس ار ارزیابی مجدد واحد ارزیابی با بررسی این مدارک رتبه نهایی را صادر می کند و این رتبه قابل تجدید نمی باشد.

11.اگر متقاضی به نحوی هر یک از موارد مندرج در فرم های ثبت نام را در اختیار نداشت و یا تمایلی به ارایه آن ها نداشت قادر به انجام رتبه بندی خواهد بود یا خیر؟ (برای انجام رتبه بندی کلیه مستندات درخواستی الزامی است یا خیر؟)

مبنای رتبه بندی برپایه خوداظهاری است به این معنی که هر آن چه که متقاضی اظهار نماید بررسی و امتیاز دهی خواهد شود و هر آنچه اظهار ننماید امتیاز آن بخش را از دست خواهد داد و خللی در انجام رتبه بندی به صورت کلی برای ایشان نمی گردد. مرکز رتبه بندی فعالان اقتصادی تمام تلاش خود را برای عدم ورود به تفحص در اطلاعات بنگاه ها بکار می برد و سعی دارد به صورت موازی با استفاده از اطلاعات ارایه شده توسط متقاضیان که توسط شخص سوم تایید شده است و تحلیل آن ها و انجام بررسی های دقیق و کارشناسانه از اطلاعات به دست آمده، نقش ملی و حاکمیتی خود را به نحو احسن ایفا نموده و در سطح ملی تعامل سازمان ها و شرکت ها را بهبود ببخشد.