مراکز


 

 

 

 

اخبار ویژه
  • عضویت مرکز رتبه بندی اتاق ایران در سامانه استعلام اطلاعات اعتباری اشخاص از بانک مرکزی
  •  دكتر نهاونديان: رتبه بندي كارت بازرگاني،حركتي براي دستيابي به درجه بالاتري از عدالت و پيشرفت.
  • انتشار ویژه نامه رتبه بندی اعضای اتاق ایران
  • ایجاد تمایز بین کارت های بازرگانی از طریق بکارگیری روشهای علمی و عادلانه  ارزیابی
  •  مهندس خليلي عراقي: رتبه بندي فعالان اقتصادی،راه نجات اقتصاد كشور .
مطالب ویژه
 

آگاهي از شرايط ثبت نام و تمديد رتبه

براي شرکت در رتبه بندي، چه شرايطي موردنياز است؟

 

اطلاع از نتايج رتبه بندي

چه کساني تاکنون براي رتبه بندي اقدام نموده اند؟

 

آشنايي با فرآيند رتبه بندي

رتبه بندي طبق چه فرآيندي انجام مي گيرد؟

 

بازار سرمایه
صنعت و معدن
اخبار گمرک
اخبار رتبه بندی

 

 

اخبار اقتصادی

 

اخبار بورس

 

اخبار بازرگانی