اهداف مرکز


1. ایجاد تمایز بین فعالان اقتصادی از طریق بکارگیری روشهای علمی و عادلانه رتبه بندی

2. تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی از طریق اطلاع رسانی مناسب از رتبه فعالان اقتصادی رتبه بندی شده

3. فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به فعالان اقتصادی رتبه بندی شده