اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت لوله های دو جداره قدر برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت لوله های دو جداره قدر در تاریخ 1394.07.13در ساعت  12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید