اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت گروه کارخانجات ساران برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت گروه کارخانجات ساران در تاریخ 1395.02.15 در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….